Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Suç

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı silahlı isyan suçu Türk Ceza Kanunu’nun 313. Maddesinde düzenlenmiştir.

“Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş halinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.”

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan suçu özgü bir suç olmayıp, genel bir suçtur. Bu suç herkes tarafından işlenebilir. İlgili kanun maddesinden de anlaşıldığı üzere isyana teşvik eden, idare eden, isyana katılanların ayrı ayrı değerlendirildiği görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan Suçunun Unsurları

  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan suçunun işlenebilmesi için isyanın mutlaka silahlı olması gerekmektedir. Failin eyleminde silah bulunmuyor ise bu suçun işlendiğini söylemek mümkün olmayacaktır.
  • Suçta kasıt aranmaktadır. Fail, bilerek ve isteyerek bu suçu işleyebilecektir. Taksirle bu suçun işlenmesi mümkün değildir.
  • Suça konu olan isyan esnasında ülkedeki savaş halinin sağlamış olduğu kolaylıktan dolayı işlenmesi halinde cezai yaptırım olarak ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasına hükmolunacaktır.
  • Suçun işlendiği sırada kasten yaralama, kasten adam öldürme ya da mala zarar verme suçu işlenmiş ise her bir suç için ayrı bir cezai yaptırım uygulanacaktır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ