Suç İçin Anlaşma Suçu

Suç için anlaşma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Anayasal Düzene Karşı Suçlar bölümünde 316. maddesinde düzenlenmiştir:

“Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez”.

Suç için anlaşma suçu, Devletin egemenliğine, Anayasal düzenine karşı suçlardan herhangi birini işlemek adına işlenecek suçun anlaşma ile meydana gelmesidir. Önemli olan suç sadece anlaşmanın gerçekleştirilmesiyle oluşmakta olup anlaşmadan kasıt iradelerin birleşmesidir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere suç için anlaşmanın yaptırımı üç yıldan on iki yıla kadardır. Suç için anlaşmanın ceza sınırı nedeniyle kişiye verilen hapis cezasının adli para cezası verilmesi mümkün olmayacaktır. Hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için bir yıl ya da altında olan hapis cezası olmalıdır. Bunun yanında suç için anlaşma suçunun alt sınırı nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi de mümkün olmayacaktır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi için iki yıl veya altında olan hapis cezaları için verilebilecektir.

Suç işleme amacıyla yapılan anlaşma ile suçun icra hareketine başlanmamış olsa dahi hazırlık hareketi nedeniyle cezaya hükmedilebilecektir. Hükümete karşı suç ile suç için anlaşma suçunun benzerliği nedeniyle karıştırılabilmektedir. Hükümete karşı suçta, Hükümetin işleyişine yönelik engelleme, Hükümeti ortadan kaldırma durumları bulunmaktadır.

Teşebbüs aşamasında kalsa dahi suç işlenmiş gibi cezalandırılacaktır. Ancak suç için anlaşma, icra hareketine başlanmamış olsa dahi hazırlık hareketinden cezalandırılacaktır. Hükümete karşı suçun işlenmesinde, anlaşma ortadan kalkmış olacak, icraya başlanmış olacaktır. Suç için anlaşmada ise bir kararlaştırma durumu, icraat için anlaşma gibi somut durumların olması gerekmektedir. Suç için anlaşma, icraat öncesi kararlaştırma eylemi, hükümete karşı suç ise Hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik eylemi içermektedir.

İlgili maddenin ikinci fıkrasında, suç adına etkin pişmanlıktan yararlanabileceği belirtilmiştir. Etkin pişmanlık, kişinin işlemiş olduğu suçtan pişmanlık duyması, suçun getirdiği zararları ortadan kaldırmaya yönelik eylemleri nedeniyle indirim alabilmesidir. Her suç için etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz; ancak suç için anlaşma suçu adına etkin pişmanlık hükümleri getirilmiştir.

Suç için anlaşarak işlenmesi için icra hareketine başlanmadan anlaşmadan çekilme halinde çekilen kişiye ceza verilmeyecektir. Ancak suç için anlaşma adına soruşturma başlatıldığı vakit çekilen kişi etkin pişmanlık hükmünden yararlanamayacaktır. Suç için anlaşma suçunda etkin pişmanlık hükmü getirilmiş olsa da görüldüğü üzere belli şartlarda etkin pişmanlık hükmü uygulanabilecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ