Kamuya Gerekli Olan Şeylerin Yokluğuna Sebep Olma Suçu ve Cezası

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna sebep olma suçu, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna sebeptir. Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna sebep olma suçunun oluşması için kanunda zikredilen hallerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar bölümünde 238. maddesinde düzenlenmiştir:

”Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.”

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna sebep olma suçunda korunan hukuki değer, adı üstünde olduğu üzere kamu yararıdır. Söz verdiği işi yapmayarak kamuya ilişkin bir eşya veya besinin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına sebep olan fiil şüphe götürmez bir gerçektir ki kamu vicdanını zedeler. Kamu yararı için var olan ve toplumun faydalanması için bulunan şeylere zarar gelmesi toplumun aleyhine bir durumdur. Bu nedenledir ki yasa koyucu böyle bir suç düzenleyerek söz verdiği şeyi yerine getirmeyen kişiye karşı bir cezai sorumluluk yüklemiştir.

Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Sebep Olma Suçunun Unsurları

  • Öncelikle suçun oluşabilmesi için söz verilmiş, taahhüt edilmiş bir söz olmalıdır. Kişinin söz vermemiş olduğu bir işi yapmaması durumunda yahut kasten değil de taksirle veya mücbir sebeple yapamaması durumunda veya sözün var olmasına bununla birlikte kasıtlı olarak işi yapmamanın bulunmasına rağmen şayet zarar ortaya çıkmamışsa ilgili kişi hakkında cezai sorumluluk doğmaz.
  • Fiilin bilerek ve isteyerek kasten yerine getirilmemesi ve bu durumda kamuya ait mala veya besine zarar gelmesi gerekmektedir. Fail hakkında cezai sorumluluk doğması adına kamuya ait mala veya besine zarar gelmesi halinde cezai sorumluluk doğacaktır.

Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Sebep Olma Suçunda Ceza

İlgili suçun cezası kanun hükmü uyarınca bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıdır. Adli para cezası ile hapis cezası, yaptırım olarak birlikte öngörüldüğünden verilecek olan hapis cezası, adli para cezasına çevrilmeyecektir.

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna sebep olma suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, iki yıl veya altında olan hapis cezası için verilebilecektir. Suçun yaptırımı ile hapis cezası adına belirlenen sınır nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir.

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna sebep olma suçundan hapis cezasının ertelenmesi kararı verebilecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ