Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli Madde Katma Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 185. maddesinde düzenlenmiştir. İçilecek sulara veya yenilecek, kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimse zehirli madde katma suçu işlemiş olacaktır.

Cezası 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Şikayetten vazgeçilmesi veya tarafların uzlaşması halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 186. maddesinde düzenlenmiştir. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her türlü yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kişi bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunu işlemiş olacaktır.

Cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1500 güne kadar adli para cezasıdır. Resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmiş olması halinde ceza 1/3 oranında artırılacaktır.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Şikayetin geri çekilmesi veya tarafların uzlaşma sağlaması halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi olup suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde dava görülecektir.

Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma ve Satma Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 187. maddesinde düzenlenmiştir. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimse işlemiş olacaktır.

Cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Suç tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde ceza 1/3 oranında artırılacaktır.

Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi olup dava suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Şikayetten vazgeçilmesi veya uzlaşma gerçekleşmesi halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmesi halinde suç işlemiş olacaktır.

Cezası ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2000 güne kadar adli para cezasıdır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 20000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Suçun cezasının sınırı yüksek olduğundan ağır ceza mahkemesinde yargılama gerçekleşecektir. Suçun işlendiği yerde dava görülecektir.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişi suç işlemiş olacaktır.

Cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Tabip, diş hekimi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.

Suça dair yargılamada görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerde dava görülecektir.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Şikayetin geri çekilmesi veya uzlaşma sağlanması halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak

Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde düzenlenmiştir. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde sarın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi suç işlemiş olacaktır.

Cezası ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir, dava suçun işlendiği yerde görülecektir.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.

Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 193. maddesinde düzenlenmiştir. İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi suç işlemiş olacaktır.

Cezası ise 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

Görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir, dava suçun işlendiği yerde görülecektir.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Şikayetin geri çekilmesi veya tarafların uzlaşmasının yargılama aşamasına bir etkisi olmayacaktır.

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 194. maddesinde düzenlenmiştir. Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunması halinde suç işlemiş olacaktır.

Cezası ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava suçun işlendiği yerde görülecektir.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Şikayetin geri çekilmesi veya uzlaşma sağlanması halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesinde düzenlenmiştir. Bulaşıcı hastalıklardan birisine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca tedbirlere uymaması halinde suç işlemiş olacaktır.

Cezası ise 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir. Dava suçun işlendiği yerde görülecektir.

Şikayete ve uzlaşmaya tabi suç değildir. Şikayetin geri çekilmesi veya uzlaşma sağlanması halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 196. maddesinde düzenlenmiştir. Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yelere ölü gömülmesi veya gömdürmesi halinde suç işlemiş olacaktır.

Cezası 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava suçun işlendiği yerde görülecektir.

Suç şikayete ve uzlaşmaya tabi değildir. Şikayetin geri çekilmesi veya uzlaşma gerçekleşmesi halinde yargılama aşamasına etkisi olmayacaktır.

WHATSAPP