İstanbul Avukat Serpil Çınar: En İyi Mücadele Etik Olandır

Avukatlık mesleğinde hekimlerde olduğu gibi belli bir alanda uzman avukat olarak anılmamaktadır. Uzmanlık alanı, avukatların çalışmayı tercih ettiği konularda ve bilgi sahibi olduğu alanlara göre müvekkilleri ya da çevresi tarafından hitap edilirler. Avukatlar, belli bir alanda uzman olduğunu belirtmek amacıyla bir sıfat takınarak gayrimenkul avukatı, boşanma avukatı, ceza avukatı gibi kendilerini tanıtamazlar.

Her hukuk fakültesi öğrencisi avukatlık ruhsatnamesini alması ile her hukuki alandan konu alabilecek, istediği alandan dava alma tercih hakkına sahip olabilecektir. Yıllar sonrasında belli bir konuda uzmanlaşan, o alanda tecrübeli avukat sadece o alandan dosya almayı tercih edebilecektir. Tercih ve çalışma alanı tamamıyla avukata bağlıdır.

Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’da pek çok kurum ve kuruluşa ulaşmak için, işinizi kolaylaştıracak bazı spesifik bilgilere ihtiyacınızın olması kaçınılmazdır. Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız ya da İstanbul il sınırları içinde gerçekleşen bir iş için avukata ihtiyacınız varsa bu bilgiler daha da büyük bir önem taşıyor.

Avukat danışma hizmeti almak için, öncelikle işinizin mahiyetine uygun, alanında uzman bir avukat bulmanız sizi hem vakit hem de nakit kaybından koruyacak hem de işinizi kolaylaştıracaktır. Elbette tüm avukatlar, mesleklerinin kapsama alanına giren her konuda hizmet verme yetkisine ve donanımına sahiptir ancak zaman içinde özellikle belirli konularda edinilen tecrübe ve uzmanlaşma bazı avukatları daha spesifik konularda profesyonel kimseler sınıfına yükseltir.

Örneğin konusunda en iyi ya da Türkiye'nin en ünlü avukatı gibi veya belirli bir uzmanlık alanında kendisini geliştirmiş, bu yönde tecrübe ve birikimi olan ve doğallığında mesleki anlamda önemli başarılara imza atmış avukat olsa da bu kullanım yanlıştır. Bu nedenle avukat seçiminde avukatın uzmanlık alanlarını ve ihtiyaç duyulan konudaki tecrübe ve başarılarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

İstanbul Ağır Ceza Avukatı

İstanbul’da bulunan ve özellikle ağır ceza davalarındaki tecrübe ve uzmanlıkları ile tanınmış avukatlardır. Görevleri ağır cezanın konusu olabilecek suçlarda müvekkillerinin haklarını savunmak, teknik ve hukuki destek vermektir. Ağır cezalık davalar adı üzerinde, sanıklar için ağır sonuçlar doğurma ihtimali olan ve ciddi hak mahrumiyetlerine sebep olabilecek davalardır. Hayat memat meseleleridir yani! Bu nedenle ağır ceza avukatları bu mesleğin en dikkat çeken profesyonelleridir. Avukatlık mesleğinde en iyisinin en ünlüsünün bilhassa aranıp tercih edildiği uzmanlık alanlarından biridir.

Aşağıdaki suçlar ağır cezalık davalardır:

 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Rüşvet suçu
 • Yağma, gasp ve hırsızlık suçu
 • Kasten insan öldürme suçu
 • Taksirle insan öldürme suçu
 • Zimmet suçu
 • Neticesi gereğinde ağırlaşmış yaralama suçları
 • Milli savunmaya karşı çıkmak
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarına karşı suçlar işlemek
 • Devlet sırlarına karşı casusluk suçu işlemek
 • Propaganda suçu, terörle mücadele kanunlarına karşı gelerek örgüt üyeliği ile suça karışmak

 

İstanbul Ceza Avukatı

Ağır ceza davalarında olduğu gibi, ceza davaları da hayatımızda önemli sonuçlar doğuran davalardır. Çeşitli nedenlerle ceza kanunları hükümleri kapsamına giren bir problemle karşılaşmanız halinde de ceza hukuku mevzuatına hakim bir avukat yaşadığınız sorunlu süreci daha kolay çözmenize imkan sağlayacaktır.

İstanbul Aile Avukatı

İstanbul’da bulunan ve bilhassa aile hukukunun kapsamı alanına girebilecek, evlilik sözleşmesi, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı vb. konularda ailenin kanunlar önünde hak ve yükümlülüklerini takip eden, danışmanlık hizmeti veren, özellikle koruyucu ve önleyici hukuk hizmetlerini de kapsayacak şekilde aileyi yönlendiren, hukuki destek veren avukatlardır. Ailenizin doktoru, ailenizin diş hekimi nasıl sağlığınızın güvencesi acısından hayati bir öneme sahipse, ailenizin avukatı da hukuki anlamda sizi aynı şekilde güvende hissettirecek ehemmiyettedir.

İstanbul Boşanma Avukatı

Aile hukuku konulardan biri olmasına rağmen giderek gelişen sosyal yaşam, değişen ihtiyaçlar hak ve özgürlük alanlarının kapsamı ve çeşitliliğinin artması boşanma konusunda da uzmanlık ihtiyacını doğurmuştur. Mal paylaşımı, velayet davaları, tazminat, nafaka talepleri gibi ciddi sonuçlar doğuracak davalar boşanma avukatlarını da bu konuda aranan ve tercih edilen profesyoneller kategorisine dahil etmiştir.

İstanbul Göçmenlik ve Mülteci Avukatı

Dünyanın tarihinin belki de yönünü değiştirecek olan büyük ölçekli göç hareketlerinin tam göbeğinde bir ülke olarak, İstanbul’dan Anadolu’nun neredeyse tüm şehirlerine yayılmış göçmen ve mültecilerin hukuki süreçleri bu alanda da hızlı ve kapsamlı bir uzmanlaşma ihtiyacı doğurmuştur.

İstanbul Vatandaşlık ve Vize Avukatı

Yoğun göç hareketlerinin yarattığı talep, yoğunluk ve çeşitlilik bu alanda da uzmanlaşma ihtiyacını gerektiriyor. Bu nedenle, yabancılar hukukuna vakıf, oturma izinleri, vatandaş olma hakları, vize muafiyetleri gibi konularda dava takip eden, danışmanlık hizmeti veren uzman avukatlar özellikle tercih nedeni oluyor.

İstanbul Almanca Bilen Avukatlar

İstanbul gibi dünyanın pek çok yerinden insanın yaşadığı, iş yaptığı, konakladığı, ticaret yaptığı büyük metropollerde, yabancı lisan bilen avukat ayrıca bir önem arz etmektedir. Özellikle de Almanca… Almanya’da yaşayan çok sayıdaki yurttaşımızın, İstanbul’daki ya da Almanya’daki hukuki süreçleri için, göç yoğunluğunun yeniden hız kazanması, tersine göçün de artması ile birlikte giderek daha fazla, hem sayıca hem de uzmanlık alanı açısından Almanca bilen avukata ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul Farsça Bilen (İran) Avukatlar

İstanbul, Farsça konuşan göçmen yoğunluğu bakımından da hukuki anlamda uzmanlık ihtiyacı olan bir kenttir. Zira ülkemiz ve bilhassa İstanbul İran’daki rejimden kaçan ya da İran ile ticaret yapan pek çok kişi için de merkez coğrafyalardan biridir. Oturma ve çalışma, izni, vatandaşlık ve mülteci hukuku davaları bu avukatların konularıdır.

İstanbul Arapça Bilen Avukat

Arapça konuşan göçmenler açısından da ciddi talep yoğunluğu olan bir şehirdir. Başta Suriyeli ve Afgan göçmenler olmak üzere özellikle Arapça konuşan göçmen yoğunluğu, mülteci hakları, oturma, çalışma izni başvuruları, deport ihtimali doğuran suçlar nedeniyle açılan davalar bakımından, şehirde ciddi bir hukuki hizmet ihtiyacı oluşturmaktadır.

İstanbul Rusça Bilen Avukat

Rusya’da gerçekleşen rejim değişikliğinin ardından, çalışma, evlenme, ticaret gibi nedenlerle ülkemizde İstanbul ve Antalya başta olmak üzere hatırı sayılı bir Rus nüfusu oluşmuştur ve doğal olarak bu alanda oluşacak hukuki ihtiyaçlar da belirli bir uzmanlaşmayı gereksindirmiştir.

İstanbul İngilizce Bilen Avukat

Küreselleşen dünyada ortak dil (lingua franca) haline gelen İngilizce, enerji, ticaret, sanat, siyaset gibi pek çok konuda uluslararası mevzuatı bilmek, bu alanda çalışmak ve uzmanlaşmak isteyen avukatlar için olmazsa olmaz bir vasıftır. İngilizce sözleşmelerin hazırlanması ve ithalat-ihracat gibi konuların yapılabilmesi için avukat İngilizce bilmek zorundadır.

İstanbul Arazi ve Arsa Avukatları

İstanbul dünya üzerinde en değerli arazi ve arsa portföyüne sahip, şehirleşmenin son derece yoğun olduğu, gecekondulaşma, kentsel dönüşüm ve imar affı ile birlikte çok sayıda arsa ihtilafının da adliyelerde dava konusu olduğu bir şehirlerden biridir.

Bu nedenle de kişilerin kendi arasında, devletle yurttaşlar, bazen de vakıflar ve yurttaşlar arasında pek çok davaya konu olan, başka şehirlerde bu yoğunlukta değilse de İstanbul için gerçekten aranılan, uzmanlık açısından büyük önem arz eden, yüksek meblağların ödendiği bir avukatlık branşıdır.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul’un son dönem dava konularından biri olan kentsel dönüşüm itiraz ve anlaşmazlıklarında önemli bir rol oynamaktadır.

İstanbul Gayrimenkul, Tapu ve İskân Avukatı

İstanbul konumunda metropoller arazi ve arsaları gibi gayrimenkul değerleri açısından da yüksek potansiyellere sahiptir. Şehirleşmenin yoğunluğu, çeşitliliği, değişkenliği çok kapsamlı kanun, hüküm ve yönetmelikleri içerir. Bu nedenle bu alanda çalışan avukatlar için çok çetrefilli, iyi bir tecrübe, birikim ve uzmanlık gerektiren bir alandır.

İstanbul İcra Avukatı

İcra, iflas, alışverişten, nafakadan veya ticari faaliyetlerden doğan hukuki süreçlerde hizmet veren avukatlardır.

İstanbul Kira Avukatı

Sayısı on milyonlarla ifade edilen iş yeri ve konutların, arsaların bulunduğu İstanbul şehrinde, kira davaları da hem talep yoğunluğu hem de mevzuat bilgisine ihtiyaç duyulması nedeniyle özellikle tercih edilen bir avukatlık hizmetidir. Kira konusundaki anlaşmaları düzenlemek, ihtar, icra gibi anlaşmazlıklarda hukuki destek vermek, tahliye davaları açmak ve yürütmek gibi konusu kira olan süreçlerde destek vermektedirler.

İstanbul İdari Dava Avukatı

Devlet kurumlarına karşı açılan davalarda avukatlık hizmeti verirler. Bu davaların hukuka uygun bir şekilde açılmasını ve yargı ayağında yürütülmesini sağlarlar

İstanbul Askeri Ceza Avukatı

Pek çok ülkede olduğu üzere silahlı kuvvetler teşkilatı kendi içinde öznel hukuk kurallarına ve yönetmeliklere sahiptir. Bu nedenle bu kurallara, yönetmelik ve yükümlülüklere vakıf, bu konuda özel uzmanlığı olan avukatlar tercih edilmelidir.

İstanbul Bilişim Avukatı

Dijital çağın gelişi işe birlikte hayatımızda bilişim suçları diye yeni bir kavram daha oluştu. Bilişim suçları günümüzün hem maddi hem manevi ciddi sonuçlar doğuran, niteliği gereği son derece uzmanlık ve ekstra donanım gerektiren bir alanı. Bu nedenle avukat seçimi de davanızın seyri için çok önemli. Memnuniyet vericidir ki, henüz çok yeni olan bu öznel alanda uzmanlaşan avukatların sayısı hızla artıyor.

İstanbul Çalışma İzni Avukatı

Türkiye’de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancılar bu konulardaki hukuki prosedürü bilmek ve bu yönde doğru müracaatlar yapabilmek için bu branşta uzman avukatlardan danışmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyarlar.

İstanbul Çek Senet Avukatı

Çek ve senet davaları yüksek akçeli işlerdir. Sonuçları özellikle maddi kayıp ve kazançlar açısından önemlidir. Kıymetli evrak hukuku kapsamına giren bu davalar da yine alanında uzmanlık gerektiren niteliktedir. Avukat seçerken, bu alandaki uzmanlığı özellikle dikkate alınmalıdır.

İstanbul Denizcilik Avukatı

Deniz ticareti alanında hizmet veren avukatlardır. Özellikle İstanbul gibi uluslararası deniz ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan avukatlık branşlarındandır. Gemi sicil işlemleri, deniz sigorta hukuku, gemi tescil ve terkin işlemleri gibi pek çok denizcilik hukuku alanlarını kapsar.

İstanbul Dolandırıcılık Avukatı

Gelişen sosyal hayatın çeşitliliği, teknolojinin yarattığı imkanlar, giderek kalabalıklaşan şehirler,  dolandırıcılık suçlarının da türlerini ve niteliğini arttırmıştır.  Bu da avukatlık hizmetinin, bu alanda da uzmanlaşması ihtiyacını doğurmuştur.

İstanbul İş Hukuku (Mahkemesi) Avukatı

Çalışma hayatını düzenleyen iş kanunu, ilgilendirdiği kitlenin ve kapsadığı alanın büyüklüğü, çeşitliliği açısından tecrübe, teknik bilgi ve mevzuat yönünden kritik bir uzmanlık alanıdır. Hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı branşlardan biridir ve özellikle çalışanların hak ihlallerini önlemek adına büyük önem arz eder.

İstanbul İş Kazası Avukatı

Sanayileşmenin en yoğun yaşandığı, onlarca farklı iş kolunda milyonlarca kişinin çalıştığı İstanbul gibi merkezlerde, iş kazaları da hem hacim hem de çeşitlilik açısından kapsamlı bir mevzuat bilgisi, teknik donanım,  tecrübe ve uzmanlık gerektirmektedir. İş kazaları sonucu doğan hak ve tazminatlar, ihmal ya da kusur ve kabahatlerden kaynaklı ceza davaları bu avukatlık hizmetlerinin konusudur.

İstanbul İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi Davası) Avukatı

Paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyet şeklinde, miras yolu ile intikal eden, menkul ya da gayrimenkul mal ve eşya üzerinde ortaklığın giderilmesi için açılan davalarda uzmanlaşmış avukatlardır.

İstanbul Kadın (Bayan) Avukat

Özellikle bir erkek ya da erkekler tarafından istismara uğramış, şiddet görmüş kadın ve çocukların, toplu tecavüz mağduru kadınların, içinde bulundukları psikolojik agresiflik ya da örneğin kültürel kodlar nedeniyle daha rahat iletişim kurabilme ihtiyacı gibi sebeplerle müvekkiller kadın avukat tercih etmek isteyebilirler.

İstanbul Marka ve Patent Avukatı

Fikri sınai mülkiyet hakları, marka tescili, marka taklidi gibi dava konularında destek ve danışmanlık veren avukatlardır.

İstanbul Miras Avukatı

Miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, miras davaları, vasiyet düzenlenmesi, veraset ve intikal gibi konularda danışmanlık hizmeti veren avukatlardır.

İstanbul Sağlık Hukuku (Malpraktis) Avukatı

Hastanelerde gerçekleşen hizmetlerde, özellikle ameliyatlarda oluşan, aksaklılar, uğranan maddi-manevi zararlar, hastane ve doktor hatası gibi tazminat ya da cezalara konu olabilecek davalara bakan avukatlardır.

İstanbul SGK Avukatı

Sosyal sigortalar kurumu ve sigortalı arasında dava konusu olan ihtilaflı durumları, sigorta konusunda uğranılan hak ihlalleri gibi konularda hizmet verirler, özellikle SGK mevzuatına hakimdirler.

İstanbul Şirket (Anonim-Limited) Avukatı

Şirketler hukuku, ticaret hukuku, şirket birleşmeleri, şirket yönetimi ve ortaklıklarından doğan anlaşmazlıklar vb. konularda hizmet verirler. Şahıs şirketleri de avukat tutabilmektedir. Ancak anonim şirketlerde belirli bir kriter sonrasında avukat zorunludur.

İstanbul Ticaret Hukuku (Ticari Dava) ve Şirket avukatı

Şirketlerin ticari davalarında uzmanlaşmış avukatlardır.

İstanbul Tazminat Avukatı

Boşanma tazminatlarından, ticari faaliyetlere, alışverişten sağlığa, sanattan siyasete pek çok konuda uğranılan zarar ziyan, hak kaybı gibi mağduriyetler, tazminat konusu olabilmektedir. Maddi manevi tazminat gerektiren davaların açılması, takibi, tazminatın tahsili bu alanda hizmet veren uzman avukatların görev alanındadır.

İstanbul Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarından doğan zarar ziyan, hak kaybı, anlaşmazlıklar ve mağduriyetlerin dava konusu olduğu durumlarda hizmet veren avukatlardır.

İstanbul Tüketici Hakları Avukatı

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına giren iş ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlıklardan ortaya çıkan hukuki süreçlerde danışmanlık hizmeti verirler, dava açar, takip ederler. Tüketici Hakem Heyetlerindeki süreçleri yürütürler.

İstanbul Uluslararası Avukat

Uluslararası hukuk kapsamına giren, özel ya da devletler hukuku alanlarında uzman, uluslararası sözleşmelere, mevzuata vakıf avukatlardır. İyi bir tecrübe, yeterli dil bilgisi ve uluslararası hukuk konusunda tam donanımlı olmayı gerektiren bir alandır.

İstanbul Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma faaliyetlerinden doğan davalara bakarlar. Bu alandaki uluslararası faaliyetin yoğunluğu ve çeşitliliği nedeniyle de uluslararası ceza hukukunu iyi bilen ve takip eden uzman avukatlardır.

İstanbul Vergi Avukatı

Vergi hukuku alanında uzman avukatlardır. Gelir vergisi kanunu, vergi usul kanunu, kurumlar vergisi kanunu gibi pek çok kanunun uygulanması sürecinde ortaya çıkan vergi cezaları, vergi usulsüzlükleri ve suçları, vergi borcunun sona erdirilmesi gibi konularda dava açar, takip eder, anlaşmazlıklarda arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti verirler.

Yukarıda tüm bu uzmanlık alanlarını saydığımız avukatlar, hukuki süreçlerini, bir kısmı Anadolu yakasında, bir kısmı da Avrupa yakasında olmak üzere faaliyet gösteren İstanbul Adliyelerinin yetki sınırları içinde yürütürler. Bu adliyeler ve yetki sınırları şöyledir.

Avukatlar İstanbul'da Hangi Adliyelerde Girer?

T.C. İstanbul Adliyesi: Arnavutköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Eminönü, Eyüp, fatih, Kâğıthane, Sarıyer, Şişli ilçeleri

T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi: Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçeleri

T.C.Bakırköy Adliyesi: Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Güngören, Zeytinburnu

T.C. Adalar Adliyesi: Burgazada, Büyükada, Heybeliada, Kınalıada’dan oluşan Adalar ilçesi

T.C. Beykoz Adliyesi: Beykoz ilçesi

T.C. Büyükçekmece Adliyesi: Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ilçeleri

T.C. Çatalca Adliyesi: Çatalca ilçesi

T.C. Gaziosmanpaşa Adliyesi: Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçeleri

T.C. Küçükçekmece Adliyesi: Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece ilçeleri

T.C. Silivri adliyesi: Silivri ilçesi

T.C. Şile Adliyesi: Şile ilçesi

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ