Israrlı Takip Suçu ve Cezası

Israrlı takip suçu, adından da anlaşıldığı üzere ısrarlı bir şekilde fiziki olarak takip edilmesi, bilişim sistemi ya da 3. kişi üzerinden temas kurulmaya çalışarak huzursuzluk oluşturulması madde altına alınmıştır.

27.05.2022 Tarihinde, “7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazetede yayınlanmış olup ısrarlı takip suçu eklenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 123. Maddesinde kişinin huzur ve sükununu bozma suçuna ek olarak 123/A maddesi düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar bölümünde 123/A maddesinde düzenlenmiştir:

“(1) Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;

a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,

b) Mağdurun okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,

c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.”

Israrlı Takip Suçunun Oluşumu

Kanun koyucu kişilerin iç huzurunu korumayı amaçlamıştır. Fail bir kimsenin sırf ısrarlı takip ederek ya iletişim kurmak istemeyene sürekli olarak iletişim kurmak için ısrar etmesini suç kabul etmiştir. -Fiziken Takip Etmek Mağdurun yürürken, gittiği yerlerde takip ederek rahatsızlık vermesidir. Mağdurun ciddi bir huzursuzluk oluşturmasına ya da temas kurmak maksatlı takip etmesi halinde cezalandırılacaktır. Sonucunda - Haberleşme ve İletişim Araçlarını, Bilişim sistemlerini Kullanarak Temas Kurmaya Çalışmak

Huzursuzluk oluşturmak, temas kurmaya çalışmak, kendisinin ya da yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olma işlemini Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, Whatsapp gibi uygulamalardan sık sık mesaj atma, arama, mesaj atması halinde ilgili suç işlenmiş olacaktır. Önemli olan mağduru rahatsız edecek derecede ısrarlı olması, mağdurun rahatsız olmasıdır.

  • Üçüncü Kişileri Kullanarak Temas Kurmaya Çalışmak Suretiyle:

Israrlı takip suçunun diğer seçimlik halidir. Sosyal medya ya da telefon, telefon uygulamaları üzerinden mağdur, kendisini rahatsız eden kişileri engelleyebilmekte ve bloke ile rahatsız edilmesinin önüne geçilebilmektedir. Fail, kendisinin sosyal medya ya da telefondan engellenmesi üzerine mağdura rahatsızlık vermek maksatlı başkaları üzerinden iletişim kurmaya çalışması ve huzursuzluk çıkartmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kişiye yönelik olarak hukuka aykırı ve rahatsız edici hareketlerde bulunulmasının 3. Kişi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Israrlı Takip Suçunun Unsurları

  • Israrlı takip suçunun faili herkes olabilmektedir. Herkes bu suçu işleyebilir. Bunun yanında suçtan mağdur olacak kişi de herkes olabilecektir.
  • Israrlı takip suçu, bağlı seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun oluşumu için mağduru fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına ısrarla telefon edilmesi veya gürültü yapılması veya hukuka aykırı bir davranışta bulunması gerekmektedir.
  • Suç, kasten işlenebilen bir suçtur. İsteyerek ve bilerek ısrarlı takip suçu işlenebilecektir. Belirli bir kimseye yapılacak olan hareket, mağdurun huzur ve sükununu bozma amacıyla yapılmalıdır. Bu suçun taksirle işlenmesi mümkün olmayacaktır.
  • Israrlı takip suçuna ilişkin ceza davasının sonuçlanmasının sonucunda ya da yargılama aşaması devam ederken tazminat davası açılabilir. Kişi failin işlemiş olduğu suç nedeniyle mağdurun uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazminini talep etmek amacıyla tazminat davası açılabilecektir.

Israrlı Takip Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Israrlı takip suçunun takibi şikayete bağlıdır. Mağdur, fail ve fiilinin öğrenmesinden itibaren altı aylık şikayet etme süresi bulunmaktadır. Fail ve fiilin öğrenmesinden itibaren altı aylık süre içerisinde şikayet edilmez ise şikayet etme hakkı kalkacaktır. Soruşturma ve kovuşturması şikayet süresinde yapılmadığı zaman yapılmayacaktır.

Süresinde şikayet yoluna başlatılmaktadır. Soruşturma ve kovuşturma aşaması şikayete tabi suçtur. Mağdur şikayetinden vazgeçtiğini belirtir ise dava şikayetin geri çekilmesinden dolayı düşecektir.

Israrlı Takip Suçunda Uzlaşma

Israrlı takip suçunda, 27.05.2022 tarihinde getirilen düzenlemeyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde soruşturulması veya kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile ısrarlı takip suçu da uzlaşmaya tabi olan suç olmadığı belirtilmiştir.

Israrlı Takip Suçunda Sosyal Medya

Fail tarafından Instagram, Twitter ve Facebook, Snapchat, Whatsapp gibi birçok sosyal medya üzerinden mağduru ısrarla rahatsız edecek şekilde arayabilir, mesaj gönderebilir. Bu durumlarda fail, ısrarlı takip suçunu işlemiş olacaktır. Bunun yanında failin kendi sosyal medya üzerinden rahatsız etmesi gerekmektedir.

Israrlı Takip Suçu Görevli Mahkeme

Israrlı takip suçundan görevli olan mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Israrlı Takip Suçu Yetkili Mahkeme

Suçun işlendiği yer yetkili mahkeme olup suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Israrla Takip Suçunun Cezası

Israrlı takip suçundan yargılanan kimse adına altı aydan iki yıla kadar cezalandırılacaktır. Suç adına öngörülen yaptırımların sınırı nedeniyle adli para cezası verilebilecektir. Fail hakkında verilen hapis cezası mahkeme tarafından adli para cezasına çevrilebilecektir. Adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilecektir.

Bunun yanında ısrarlı takip suçu nedeniyle fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Israrlı takip suçundan cezanın ertelenmesi yönünde karar verilebilecektir.

Suç adına öngörülen üst sınır nedeniyle yeterli şüphenin varlığının olmasına rağmen kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine kararı verilebilecektir.

Israrlı Takip Suçu Şikayet Dilekçe

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC Kimlik No)

Adres

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

Adres

ŞÜPHELİ: Ad Soyad

Adres

SUÇ: Israrlı Takip Suçu

SUÇ TARİHİ: 28.09.2022

KONU: Şüphelinin ısrarlı takip suçu işlemesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak kamu davasının açılması talepli suç duyurusudur.

AÇIKLAMALAR:

1-) Şüpheli ile müvekkil 2019 ile 2022 yılları arasında evli kalmış olup, 2022’nin Mayıs ayında müvekkil ile şüpheli birlikte karar alarak anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmışlardır.

2-) Müşteki müvekkil, boşandıktan altı ay sonra iş yerinden başka birisi ile beraber olmaya başlamış ve sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşmışlardır. Bundan haberdar olan şüpheli ise müvekkilin önce sosyal medyası hesabına art arda mesajlar göndermeye başlamıştır. Müvekkil engelleyince ortak arkadaşları üzerinden iletişim kurmak istemiştir. Müşteki müvekkilin sosyal medyasının mesaj bölümüne ait kayıtlar dilekçenin birinci ekinde sunulmuştur.

3-) Müşteki müvekkil, şüphelinin sosyal medya üzerinden yazmış olduğu mesajlara cevap vermeyince, müştekinin cep telefonundan mesaj atmış ve iş yerine gelip takip etmeye başlamıştır. İş yeri kamera kayıtları ektedir. Müşteki müvekkile şüpheli, yeniden bir araya gelebileceklerini, birlikte aslında çok mutlu olduklarını, yeniden ilişkilerine bir şans vermeleri gerektiğine dair birden fazla mesajlar göndermiştir. Şüphelinin mesaj ve arama kayıtları dilekçenin ekindedir.

4-) Şüpheli müvekkile karşı ısrarlı takip suçunu işlemiştir. Bu nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma açılmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK, CMK ve ilgili her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, bilirkişi, telefon kayıtları, sosyal medya içerikleri, keşif ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Müşteki Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ