İş Kazası Avukatı

İş Kazası Nedir?

Bir işçinin iş yerinde veya iş yeri alanı dışında yaptığı iş sırasında geçirmiş olduğu kazadır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazasına ilişkin tanım yapılmıştır;

 • Sigortalının iş yerinde bulunması esnasında,
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyor ise iş veya çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında,
 • İşverene bağlı çalışan sigortalının görevli olarak başka bir yere iş için gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği zamanda,
 • Emziren kadının çocuğuna süt vermek amacıyla ayrılan zamanda,
 • İşveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere geliş ve gidişinde meydana gelen olay olarak tanımlanmıştır.

Kanunda belirtilen koşullar haricinde meydana gelen kazalar, iş kazası olarak sayılmayacaktır.

İş kazası sonucunda işçide ruhen (psikolojik) veya bedenen özre uğramaktadır. Kişinin iş esnasında sadece bedensel olarak değil, psikolojik olarak da zarara ve travmaya uğraması da iş kazasına girmektedir. Ne yazık ki ülkemizde iş kazasından mağdur olan ve yaralanma, ölüm, psikolojik bozukluk, organ kaybı gibi problem yaşayan işçiler çok fazladır.

Kaza geçiren işçinin sigortalı olup olmaması önemli değildir, işçi bağlı bulunduğu SGK’ye başvuruda bulunmalıdır.

İş Kazası Örnekleri

 • İş yerinde çıkan yemeklerden zehirlenme,
 • İş esnasında elektrik çarpması,
 • Patlama meydana gelmesi,
 • Binadan, yüksekten yere düşme,
 • İşçinin iş yerinde ayağının kayıp yere düşmesi halinde yaralanması,
 • İş esnasında kullanılan makine nedeniyle yaralanması gibi birden çok kanunda geçerli olan şartlara bağlı olarak meydana gelen kazalar sıralandırılabilir.

İş Kazası Sonrası Neler Yapılmalı, Nereye Başvurulmalıdır?

İş kazası meydana gelmesi sonrasında sigortalı işçinin işvereni o yer yetkili kolluk kuvveti tarafından derhal bildirilmesi gerekmektedir. Kolluk kuvvetleri tarafından olayın oluş şekli, tarihi ve görgü tanıkları var ise tanıkların kim olduğuna dair detaylı tutanak tutulacaktır.

Diğer bir husus da işveren olay sonrasında 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna derhal bildirimde bulunmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahkikat başlatılacak, yetkilendirilen memurlar veya iş müfettişleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

İş Kazası Sonrasında Açılacak Davalar

İş kazası geçiren bir işçinin psikolojik veya bedensel bütünlüğüne zarar gelmiş ise işçinin dava açma hakkı bulunmaktadır. İşçi, kaza nedeniyle uğradığı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunacaktır. İşçinin iş kazası sonucunda ölmesi halinde ise işçinin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talepli dava açma hakkına sahiptir.

İşçinin uğramış olduğu zararın tazmini yanında işveren aleyhine ceza soruşturması başlatılacaktır. Soruşturma neticesinde savcılık tarafından tahkikat işlemi gerçekleştirilecek, işverenin kasti veya ihmali durumu olması nedeniyle kusurlu bulunması halinde hakkında ceza davası açılacak ve yargılama gerçekleştirilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da rücu davası açılabilecektir. İş kazası nedeniyle işverenin kusurlu olması halinde kusuru oranında işçiye yapılan yardımlar veya aylıklar adına işverenin kusuru oranında rücu edilebilecektir.

İş Kazasında Tazminat Hakkı

Tazminat, kişinin uğradığı zararın ödenmesi talebidir. İşçi, iş kazası sonucunda psikolojik veya bedensel zarar görmüş ise zararının tazmin edilmesini talep edebilecektir. İşçi yapmış olduğu hastane masrafları, çalışma gücünün kaybı nedeniyle doğduğu kayıpların tazmini talep edebilecektir.

İşçi, iş kazasına dair tüm belgelerini, özellikle SGK müfettişleri tarafından tutulan tutanakları da sunacaktır. Maddi tazminat talebi yanında, işçi manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir. İşçinin geçirmiş olduğu kaza neticesinde yaşam sebebi kaybolmuş, psikolojik çöküntüye uğramış ise yaşadığı elem ve üzüntüyü gidermesi ve yaşam sevincini yeniden kazanması amacıyla manevi tazminat ödenmesi yönünde karar verilecektir.

İş Kazası Avukatı Kimdir?

Türkiye’de iş kazası avukatı olarak bir tanımlama bulunmamaktadır, avukatlar her alandan dava alabilme hakkına sahiptir. Eğer kendisini iş alanında uzmanlaştırmış ve iş yerinde meydana gelen kazalara yönelik uyuşmazlık alımını tercih ediyor ise kendisi o alanda tanınacaktır.

Sonuç olarak ülkemizde hukuki bir alan adıyla dava alma mecburiyeti bulunmamaktadır, kendisi hangi alanda avukatlık yapmak istiyor ise o alan adıyla anılabilmektedir.

İş Kazası Avukat Seçimi

İş yerinde meydana gelen kaza nedeniyle işçinin zarara uğraması ve zarar nedeniyle gerçekleştirilecek yasal prosedürlerle beraber hukuki uyuşmazlık adına belli işlemler başlatılacaktır. Bu nedenle vekillik hizmetinden yararlanmak, İş Kanunu ve işçi işveren haklarını bilen bir vekilden yardım alınmalıdır.

Ancak her şeyden önemlisi kişinin tercih edeceği avukata güvenmesi gerekmektedir. Davanı hakkında araştırmasını geniş tutabilecek, dosyanız üzerinde özverili bir şekilde çalışacak ve en önemlisi karakterinizle uyumlu bir avukat tercihinde bulunmalısınız.

İş Kazası Avukatının Verdiği Hizmetler

Kişinin hukuki uyuşmazlığına dair her türlü aşamada avukat, vekillik hizmetinde bulunacak yasal işlemleri yerine getirecektir. Gerekli belgelerin dosyaya sunulması, yazılması gereken hukuki belgeler, ifade veya sorguya birlikte katılma gibi tüm aşamada destek verecektir. Mahkemeye taşınan dosyalarda, süreci hızlandıracak ve dosyayı yakından takip edecektir.

İş Kazası Avukatı Vekalet Ücreti

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Avukatların belirleyeceği ücret, ilgili tarife altında bir değerde olamayacaktır. Dosyanın bulunduğu il veya ilçe, iş yükü veya sürecin uzunluğuna göre vekalet ücreti değeri de değişkenlik gösterecektir. Sonuç olarak tarifede belirtilen ücret altında olmaması koşuluyla bir miktar belirlenecektir.

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ