Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme Suçu ve Cezası

Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçu Nedir?

Hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme suçu Türk Ceza Kanunu’nun Adliyeye Karşı Suçlar bölümünde 298. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesine göre ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların;

 • Haberleşmelerini,
 • Ziyaretçileriyle görüşmelerini,
 • İyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor,
 • Meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyete katılmalarını,
 • Kurum doktoru tarafından muayene ve tedavi edilmelerini
 • Müdafi veya avukat tayin etmelerini ve görüşmelerini,
 • Mahkemeye veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini,
 • Kurum görevlileri ile görüşmelerini,
 • Salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını “her ne suretle olursa olsun engelleyen”, “bu fiile hükümlü veya tutukluyu teşvik eden”, “bu yolda talimat verenler söz konusu suçu işlemiş olacaktır.

Bunun yanında hükümlü ve tutukluların beslenmesini engellemek de hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme suçuna girmektedir. Aynı şekilde hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yönde talimat verilmesi de aynı şekilde suçun konusunu oluşturacaktır.

Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçunun Özellikleri

 • Suç herkes tarafından işlenebilmektedir, özgü bir suç olmadığından fail herkes olabilir.
 • Suç ile adliye, hukuk düzeni, infaz kurumuna güvenin korunması istenmektedir.
 • Ancak kast ile işlenebilen suçlardandır, taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçunun Cezası

 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü veya tutukluların haklarını engelleyen kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
 • Hükümlü veya tutuklunun beslenmesini engelleyenler hakkında ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecektir.
 • Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna ilişkin ceza verilecektir.
 • Adli para cezası 1 yıl veya altında olan hapis cezaları adına verilmekte olup adli para cezası kararı verilmesi hakimin takdirinde bir durumdur. Hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme suçundan verilecek hapis cezası ilk fıkradan ve alt sınırdan verilmesi halinde adli para cezasının verilmesi mümkündür.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı 2 yıl veya altında olan cezalar adına verilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde belli bir denetim süresi içerisinde yasal koşullara uyması gerekmektedir, süre sonunda hüküm hiçbir sonuç doğurmadan sona erecektir.
 • Hapis cezası ertelenmesi kararı, kesinleşen hapis cezası adına verilmektedir. Cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmesidir. Hak kullanımı ve beslenme suçu hakkında ceza ertelemesi yönünde karar verilmesi mümkündür.

Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçu Zamanaşımı

Zamanaşım süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içerisinde dava açılmaz veya dava açılsa dahi sona ermez ise zamanaşımının dolması nedeniyle düşme yönünde karar verilecektir. 

Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçu Görevli Mahkeme

Hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde görülecektir.

Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçu Şikayet Süresi

Şikayete tabi suçlar Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir. Şikayete tabi suçlarda, soruşturma ve kovuşturma şikayete tabi kılınmıştır. Ancak hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme suçu, şikayete tabi olmayıp soruşturma savcılık tarafından re’sen (kendiliğinden) başlatılacaktır. Şikayete tabi olmasa da suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içerisinde süreç başlatılabilir.

Hak Kullanımı ve Beslenmeyi Engelleme Suçunda Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlar kanunda belirtilmiş olup uzlaşmaya tabi olan suçlarda dosya uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Ancak hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme suçu uzlaşmaya tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmış olsa dahi yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ