Dilencilik Suçu ve Cezası

Dilencilik hemen hemen her gün işten eve giderken ya da sokakta, caddede, trafikte giderken oldukça sık rastladığımız bir durumdur. Dilencilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 229. maddesinde yer almakta olup kendisini ruhen veya beden bakımından idare edemeyecek olan kişileri dilendirmek suç sayılmıştır. Dilencilik suçunda kadın, çocuk veya engelli olan bir kimseyi dilendirerek para kazanan kişiler suçun faili sayılmıştır.

Dilencilik Suçunun Özellikleri

  • Dilencilik suçu özgü bir suç değildir, herkes tarafından işlenebilmektedir.
  • Suçun mağduru ise kanun maddesinde belirtildiği üzere; “çocuklar”, “beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda olan kişiler”dir. Dilencilik suçuyla maddi bir karşılık istenmeye zorlanılması, suistimal edilmesi hukuka aykırı bir fiil olarak belirtilmiştir. Çocuk, Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenmiştir: “Henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmıştır.
  • Çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda olan kişilerin araç olarak kullanılarak dilendirilmesi halinde suç işlenmiş olacaktır.
  • Korunmak istenen hukuki değer, toplum ve genel ahlaktır. İnsanların manevi duyguların, iyi niyetlerinin sömürülmesini engellemek amacıyla söz konusu suç hükme alınmıştır.
  • Dilencilik suçu kasten işlenebilmektedir, taksirle işlenmesi mümkün değildir. Fail bilerek ve isteyerek dilencilik suçunu işleyebilmektedir.

Dilencilik Suçunun Cezası

  • Dilencilik suçunu işleyen kimse hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
  • Adli para cezası hapis cezasının paraya çevrilmesi halidir. Adli para cezası, 1 yıl veya altında olan hapis cezaları adına verilmektedir. Dilencilik suçunun yaptırımı gereği hapis cezası, adli para cezasına çevrilebilecektir. Adli para cezasına çevrilmesi sonrası ödeme gerçekleşmediği vakit, yeniden hapis cezasına dönüşecektir.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2 yıl veya altında olan hapis cezaları adına verilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde fail, denetim süresine girecek ve denetim süresi boyunca yasanın belirlediği koşullara uyması gerekmektedir. Dilencilik suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.
  • Ceza ertelenmesi kararı 2 yıl veya altında olan hapis cezaları adına verilmektedir, suçun işendiği tarihte 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını doldurmuş kimselerde bu süre 3 yıldır. Ceza ertelenmesi kararının verilmesi halinde fail hakkında verilen cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmiş olacaktır. Dilencilik suçunda kararın verilmesi mümkündür.
  • Dilencilik suçunun 3. derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesiyle yarı oranında artırım yapılacaktır.

Dilencilik Suçunda Uzlaşma

Uzlaşmaya tabi olan suçlarda dosya soruşturma aşamasında ise savcılık, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından uzlaşma bürosuna gönderilecektir. Ancak dilencilik suçu uzlaşmaya tabi olan suçlardan değildir. Bu nedenle uzlaşma halinde yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Dilencilik Suçunda Şikayet

Kanunda şikayete tabi olan suçlar belirtilmiştir. Dilencilik suçu, şikayete tabi olan suçlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle soruşturma ve kovuşturma şikayet üzerine başlatılacaktır.

Dilencilik Suçunda Görevli Mahkeme

Dilencilik suçunun cezasının sınırı gereği görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

İLETİŞİME GEÇ
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ