Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar kısmında altıncı bölümde yer almaktadır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kanunda 102. ve 105. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mağdur olan kişiler en fazla kadın ve çocuklardır. Cinsel taciz, istismar ya da saldırıya maruz kalan kişileri psikolojik ve fiziki olarak derinden sarsmakta, olumsuz olarak etkilemektedir.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Ne Demek?

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel arzuları tatmin etmek veya cinsel bir amaçla gerçekleştirilen hareketlerin birine karşı hareketlerin bütünüdür. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kanunda dört ayrı suç olarak belirtilmiştir: cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cinsel taciz suçu. Suçun adından da anlaşıldığı üzere suçla korunmak istenen hukuki değer, cinsel dokunulmazlıktır.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Nelerdir?

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiştir. Kişinin cinsel arzularını tatmin etmesi amacıyla vücut dokunulmazlığını ihlal eden cinsel saldırı suçu işlemiş olacaktır. Cinsel saldırı suçunun işlenmesi için bedensel temasta bulunması şart değildir. Sözle dahi cinsel saldırı suçu işlenebilmektedir. Cinsel saldırı suçu niteliği gereği önemli bir suçtur, uzlaşmaya tabi değildir. Cinsel saldırı suçu eylemin ayrıntısına göre kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır:

  • Basit Cinsel Saldırı Suçu: Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin ilk fıkrasında ilk cümlede yer almaktadır. Bir kimseye cinsel davranışlarla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi basit cinsel saldırı suçunu işlemiş olacaktır. Fail, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Basit cinsel saldırı suçu, şikayete tabi suç değildir. Mağdur, şikayetçi olmadığını ya da şikayetinden vazgeçtiğini bildirir ise yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.
  • Sarkıntılık Düzeyinde Cinsel Saldırı Suçu: Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin ilk fıkrasında ikinci cümlesinde yer almaktadır. Cinsel davranışların kısa süreli, ani ve yüzeysel olması halinde sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu işlenmiş olacaktır. Yaptırımı ise iki yıldan beş yılda kadar hapis cezasıdır. Şikayete tabidir, mağdur şikayetinden vazgeçer ise dava sona erecektir.
  • Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu: Mağdurun vücuduna rızası olmadan organ veya cisim sokulması halinde cinsel saldırı suçu işlenmiş olacaktır. Fail hakkında on iki yıldan az olmayacak şekilde hapis cezası verilecektir. Şikayete tabi değildir. Ancak cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlenmesi halinde soruşturması ve kovuşturması şikayete tabidir.

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel istismar suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde yer almaktadır. On sekiz yaşını doldurmayan, çocuğa karşı cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla hareket ederek istismar eden kişi cinsel istismar suçundan cezalandırılacaktır. Cinsel istismar eylemi kanunda detaylı olarak belirtilmiştir:

  • On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olsa da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı her türlü davranış,
  • Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka nedene dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlardır.

Çocuklara cinsel istismar suçunun kendi içerisinde de ayrımı bulunmaktadır:

  • Basit Cinsel İstismar Suçu: Çocuğa karşılık olarak cinsel istismarda bulunan kişi basit cinsel istismar suçu işlemiş olacaktır. Cinsel istismar suçunun en temel halidir. Cinsel istismar suçunun cezası, sekiz yıldan on beş yıla kadardır. Ancak on iki yaşından küçük olan kişilere yönelik olarak işlenen cinsel istismar suçu, on yıldan az olmayacaktır.
  • Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Cinsel İstismar Suçu: Cinsel istismara yönelik eyleminin ani, kesintili olması ve sürekli olmaması halinde sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu işlenmiş olacaktır. Sarkıntılık düzeyinde kalması halinde, cinsel istismar suçundan daha hafif yaptırım ile cezalandırılacaktır. Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçunun cezası, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak on iki yaşını doldurmayan mağdura yönelik cinsel saldırı suçu işlenmesi halinde faile verilecek ceza beş yıldan az olamayacaktır. Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu şikayete bağlıdır. Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık şikayet süresi bulunmaktadır.
  • Nitelikli Cinsel İstismar Suçu: Cinsel istismar eyleminin vücuda organ veya sair cisim sokularak gerçekleştirilmesi halinde işlenmesidir. Suçun yaptırımı on altı yıldan aşağı olmamak üzeredir. Ancak mağdur on iki yaşını tamamlamamış ise mağdura verilecek olan ceza on sekiz yıldan az olmayacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde yer almaktadır. On beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşını tamamlamamış olan çocukla cebir, hile, tehdit olmaksızın cinsel ilişki yaşayan kişi reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlemiş olacaktır. Suçun yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür. Suçun faili, herkes olabilmektedir ancak mağdur on beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşını tamamlamamış çocuk olmalıdır. Suçun temel halinde şikayet aranmaktadır. Suçun takibi, şikayete bağlı olup şikayet hakkı suçun işlendiği tarihten itibaren 6 aydır.

Suçun temel halinde görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli hali de ilgili maddenin diğer fıkralarında düzenlenmiştir. Suçun nitelikli halinde daha ağır yaptırım öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen nitelikli halinde mağdura evlenme yasağı bulanan kişi tarafından suçun işlenmesi halinde daha ağır bir yaptırım öngörülmüştür. Fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Diğer nitelikli hali ise Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Evlat edineceği çocuğun evlat edinmesinden önce bakımını üstlendiği veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde gözetim ve bakımı yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesidir. Suçun yaptırımı on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Suçun nitelikli halleri, şikayete tabi değildir. Bu nedenle mağdur şikayetçi olmadığını bildirse dahi yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Suçun nitelikli hallerinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde ağır ceza mahkemesinde görülecektir.

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde yer almaktadır. Failin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla bedensel temasta bulunmadan eylemde bulunmasıdır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların hepsinde fail, cinsel amaçlı eylemde bulunmaktadır; ancak cinsel taciz suçu, diğer suçlardan bedensel temas bulunmadığından ayrılmaktadır. Cinsel taciz suçu, kişinin bedensel temas bulundurmadan cinsel amaçla hareket etmesidir. Örnek vermek gerekirse, yoldan geçen birisine laf atmak, telefonla mesaj atarak tanışmak istemek gibi durumlar olabilir.

Cinsel taciz suçunun temel halinin cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Cinsel taciz suçunun temel hali, şikayete tabidir. Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren mağdur 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmalıdır.

Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi halinde ise yaptırım altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel taciz suçunun daha kolay işlenmesi, suçu işleyen kişinin mesleğine göre nitelikli haller Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunun nitelikli halinin işlenmesi halinde failin cezası yarı oranında artırılacaktır.

Cinsel taciz suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Dava, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemesinde görülecektir.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Yargıtay Kararları

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar olan cinsel saldırı, cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçunun her birinin birbirinden ayrılan özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle Yargıtay kararlarında da her suça ilişkin ayırt edici kararlar verilmiştir. Failin hangi eyleminin hangi cinsel dokunulmazlığa karşı suç olduğu, belirtilen suçun özelliği gereği nasıl ayırt edici durum olduğu görülebilecektir.

WHATSAPP