Avukat Serpil Çınar Kimdir?

  • Avukat Serpil Çınar, Almanya doğumludur.
  • Hukuk eğitimini Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde %100 burslu olarak almıştır.
  • Birçok sosyal projede gönüllü olarak çalışmış, ileri düzey Hukuk İngilizcesi eğitimi almış ve kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, Aile Hukuku, çocuk işçi konularını içeren projelerde gönüllü olarak çalışmıştır.
  • Engellilerin Adalete Erişim Hakkı: Adli Yardım ve Bilgi Edinmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Katılım Belgesi’ni almıştır.
  • Baro eğitimlerine katılarak İş Yaşamında Motivasyon Yönetimi Sertifikası ve Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları sertifikalarını almıştır.
  • Türkiye Barolar Birliği eğitimlerine katılarak Anlattırıcı Sorgu ve Çapraz Sorgu ve Aile Hukuku-HMK-Yargıtay Uygulamaları sertifikalarını almıştır.
  • Hukuki Mücadele Derneği tarafından verilen eğitime katılmış, Mal Rejimleri ve Tasfiye Usulü Eğitim Programına ait sertifika almıştır.
  • TÜRAVAK’ın İleri Eğitim Programı ile Sağlık Hukuku eğitimine katılarak sertifika almıştır.
  • Kişisel Verileri Korunması Kanunu’na dair birçok eğitimlere katılmış, gerek Ceza Hukuku açısından kişisel verilerin korunması gerek Kişisel Verileri Koruma Kurumunun veri ihlaline dair kurul kararları eğitimine dair sertifikaları mevcuttur.
  • İstanbul’da kurucu avukat olarak Çınar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nda çalışmalarına devam etmekte Aile Hukuku ve Boşanma Davaları, Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku ve Sağlık Hukuku alanı başta olmak üzere çeşitli hukuk dallarında avukatlık mesleğini yürütmektedir ve aktif olarak Milliyet Gazetesi internet sitesinde yazarlık yapmaktadır.

Çeşitli Basın Yansımaları

Size nasıl yardımcı olabiliriz?  

WHATSAPP'TAN GÖRÜŞ