Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Gerekli Mi?

Çekişmeli boşanma dosyalarına göre daha kısa süren ve prosedürleri de daha az olan bir boşanma türüdür. Bu nedenle genellikle anlaşmalı boşanma dosyalarında eşler bizzat kendileri açmaktadır. Fakat anlaşmalı boşanma ücreti aza indirmek ve vekil ücretini ödemekten kaçınmak için boşanma davası açan eşler, ileride daha büyük hukuki ve maddi kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedir. Eşler kendi davalarını kendisi açarak, anlaşmalı boşanma protokolünü kendisi hazırlayarak anlaşmalı boşanma davasını sonlandırmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, her evlilik durumuna ve menfaatlere göre farklı hazırlanabilecek bir sözleşmedir. Genel hatlarıyla hazırlanan anlaşma protokolü her ayrılacak çifte uymayabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, velayet, velayeti almayan ebeveyn ve çocuk arasında kurulacak görüş günleri, düğünde takılan altınlar olan ziynet eşyaları, evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı, nafaka, nafakanın artışı gibi hukuki ve teknik bilgiler barındıran, dikkat uyandıran bir durum teşkil etmektedir. Medeni kanun ve hukuki teknik gerektiren konularda avukat tutulması gerekir ve avukat, müvekkilin hukuken doğan tüm haklarını dikkate alabilecektir.

Ayrıca duruşmada avukat, müvekkilini temsil edecek ve karar sonrasında hükmün kesinleşmesi adına müvekkili adına hareket edebilecektir. Basit ve detaylandırılmayan, hukuka uygun olmayan dosya, ileride boşanmadan daha büyük sorunlara yol açacak ve seneler sürecek dosyalara gebe olabilmektedir. Bu nedenle boşanma davası açmak ve bir seferde sorunsuz bir şekilde boşanmak isteyen taraflar bütün bunları göz önünde tutarak uzman bir avukata süreci takip ettirmek için başvurmalıdır. Avukat, boşanma sürecinin daha doğru ve iyi geçmesini sağlayacak, sürecin daha kısa sürede sona ermesini sağlayacaktır.

Taraflar her ne kadar avukat ile davayı yürütmüş olsa bile duruşmaya bizzat katılmakla yükümlüdür. Çınar Hukuk Bürosu olarak Türk Medeni Kanunu alanındaki uzmanlığıyla eşlerin anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasında avukatlık hizmeti vermektedir. Boşanmak isteyen taraf, avukat tercih ederken Türkiye Barolar Birliği'nin yayınlamış olduğu Reklam Yönetmeliğine aykırı davranmayan avukatlardan tercihini yapabilir.

WHATSAPP