Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma dosyalarında mal paylaşımı konusu en çok merak edilen konulardandır. Eşlerin evliliklerini sona erdirirken mal rejimi konusunda ne gibi hakları ve hangi malda ne oranda payı olduğu, hangi malda hakkı olmadığı durumu önemli bir konudur. Mal rejimi tasfiyesi detay ve uzmanlık gerektiren bir konu olması nedeniyle bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma dosyalarında çiftler öncelikle evlilik kurumunu sona erdirme konusunda yani boşanma konusunda hemfikir olmalılardır. Bununla birlikte eşlerin birbirlerinden talebine göre nafaka, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocuk varsa velayet konularında mutabık kalarak bir anlaşma hazırlamalıdır. Anlaşmalı boşanan çiftler mal paylaşımı (ev, araba, takı, birikim) konusunda ortak bir mutabakata varamazsa anlaşmalı boşanma gerçekleşemez.

Yalnız anlaşmalı boşanma dosyası hazırlanırken mal paylaşımı konusunda hak kaybına uğramamak adına mutlaka uzman bir hukukçudan yardım alınmalıdır. Mal paylaşımı hususunda bir bilgi olmadan hazırlanan anlaşma sonrası pişmanlık yaşamamak adına yardım alınması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma sonrasında mal paylaşımı için yeniden dosya açma hakkı olmayıp mal paylaşımı konusunda kesin bir hüküm taşıdığı unutulmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Taraflar evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğu mallar üzerinden ilk olarak bir anlaşmaya varmalıdır. Mal olarak örnek vermek gerekir ise araç, taşınmaz, bankadaki paralar, düğünde takılan altınlardır. Anlaşma sağlanması halinde protokol maddesine geçirmelidirler.

Anlaşmalı Boşanmada Kredili Evi Kim Öder?

Evlilik içerisinde krediyle alınan evin boşanma aşamasında da halen devam edecek olması anlaşmalı boşanma davasına engel değildir. Eşler, kredisi devam eden evin kimin üzerinde kalacağına, ödemelerin kim tarafından gerçekleştireceği ya da ödemeyi yapan eş devam ettirmek istemiyor ise krediyi diğer eşin üzerine belli bir değer üzerinde bırakabileceği konusunda uzlaşarak protokol maddesinde düzenleyebileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Kesinleştikten Sonra Mal Paylaşımına İtiraz Edilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasında verilen karar kesinleşene kadar her iki eşin karara itiraz etme hakları bulunmaktadır. Ancak karar kesinleştikten sonra protokolde düzenlenen maddelere itiraz sunabilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Mal- Eşya Paylaşımı Nasıl Olur ve Ne Zaman Yapılır?

Protokol maddesinde malın kimin üzerinde kalacağı, mal devredilecekse ne zaman devredileceği gibi ayrıntılı ve hukuka uygun olmak şartıyla düzenleme gerçekleştirebilirler. Protokolde taraflar için hangi tarih daha uygun ise devir tarihi (makul bir sürede olabilir) de mutlaka protokolde belirtmelidir. Örneğin; evlilik birliği içerisinde bir araç alındı ve her iki eşin kanunen yarı yarıya hakkı bulunuyorsa aracın devri veya değerinin diğer eşe ödenmesi yönünde bir karar verilebilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Tapu devrine ilişkin eşler protokol maddesinde ayrıntılı bir düzenlemede bulunmalıdır. Tapu devri yapılacak olan taşınmazın bilgileri, devrin hangi tarihte yapılacağı ve devre ilişkin harcın kim tarafından ödeneceği veya ortak mı ödeneceği protokol maddesinde belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Tapu Devri Yapılmıyorsa Ne Yapılmalı?

Protokolde belirtilen madde hükümlerinin ihlal edilmesi halinde ihlal eden eski eş aleyhine yasal yollara başvurulmaktadır. Alacaklı olan taraf, tapu devrinin yapılmadığını ve borcunu yerine getirmediğini belirtmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğa Mal Devri Nasıl Yapılır?

Taraflar protokol maddesinde, bir malın devrinin müşterek çocuğun üzerine yapılacağı konusunda hüküm kurabilirler. Malın devrine ilişkin kesin bir tarih belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Ziynet Eşyaları (Takılar) Ne Zaman Verilir?

Düğünde takılan altınlar kadının hakkıdır. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde altınların kadına ya da erkeğe aynen iade edilmesi veya değerinin ödenmesi yönünde karar verebilirler. Takıların aynen iadesi veya değerinin ödenmesi konusunda taraflar tarihi belirleyip, protokol maddesinde düzenleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Ev-Arsa-Tarla Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Tarafların istediği şekilde paylaşım gerçekleşebilir; ancak icra edecek nitelikte ve hukuka aykırı şart koymadan düzenlenmelidir. Malın paylaşımına dair değer veya tapuda devre ilişkin protokol maddesinde detaylı olarak düzenleme yapılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Araba Paylaşımı-Devri Nasıl Olur?

Evlilik birliği içerisinde tarafların edinmiş olduğu araca ilişkin paylaşım ya değerin ödenmesi ya da devredilmesi yönünde paylaşım olabilir. Taşınmazın değerinin bir kısmı diğer eşe ödenerek araç üzerinde kalacak ise ne zaman ve hangi banka hesabına ödeneceği yönünde belirtilmesi gerekir. Diğer yandan aracın devrine ilişkin bir anlaşma yapılmışsa aracın ne zaman devredileceği ve devir işlemlerine dair noter masrafının kim tarafından ödeneceğine dair tarafların anlaşıp maddeye koyması lazımdır.

Anlaşmalı Boşanmada Aile Konutu Şerhi Sona Erer Mi?

Boşanma davası esnasında malik olmayan eş tarafından ailenin ikamet ettiği ev adına talep ettiği aile konutu şerhi, boşanma kararının kesinleşmesiyle sona erecektir. Anlaşmalı boşanma devamında karar kesinleştikten sonra şerh kalkacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Durumunda Kiradaki Evin Durumu Ne Olur?

Anlaşmalı boşanmada eşler kirada bir evde oturuyorsa ortak konuta dair tarafların anlaşma yapması gerekmektedir. Kirada olan evde kim oturacak, diğer eş kira sözleşmesini üzerine alacak mı, evin içerisinde bulunan eşyaların paylaşımı gibi her konuda anlaşmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanmada Ev Alma Taahhüdünde Bulunabilir Mi?

İleri tarihte ev alınacağına dair protokolde madde konulabilir. Evin değerinin ne olacağı, hangi ilden alınacağı veya kaç metrekare olacağına dair somut bilgilerle yazılabilir. Evin boşanma kararının kesinleşme tarihinden önce mi sonra mı alınacağı da kesin bir tarih olarak belirtecek şekilde maddeye konulmalıdır. Ancak bu gibi durumlarda ileride uyuşmazlık çıkma olasılığı olduğundan eşin ev almak yerine ev değeri kadar tazminat ödemesinde bulunması yönünde maddelendirilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Evin Tapusu Yoksa Ne Olur?

Evin tapusu yok ise anlaşmalı boşanma protokolüne konulamaz. Hukuken geçerliliği olmayan bir yerdir, konuta tapu çıkartılarak maddeye eklenmelidir. Eğer mümkün değil ise evin değeri ölçüsünde tazminat değeri verileceğine dair madde konulabilir.

Anlaşmalı Boşanma ile Kredi Borcundan Kurtulunabilir Mi?

Evlilik birliği içerisinde alınan bir taşınmaz veya aracın kredi borcu boşanma davası açılırken devam ediyor ise kredi borcu üstlenen eş, protokolde krediye dair bir anlaşma isteyebilir. Kredi borcu anlaşmalı boşanma sona erse dahi devam edecektir.

Anlaşmalı Boşanma ile Taşınmazın Satılamayacağına İlişkin Hüküm Koymak Mümkün Mü?

Bir taşınmazın veya malın satılmayacağına ilişkin özgürlük sınırlanamaz. Anlaşmalı boşanma sonrasında ortak konutun satmayacağına dair taahhüt konulamaz.

Anlaşmalı Boşanma ile Taşınmazın Çocuğa Satılması Mümkün Mü?

Taraflar mal paylaşımına ilişkin müşterek çocukları var ise taşınmazın çocuğa devredilmesi yönünde anlaşma sağlayabilirler. Protokol maddesinde, taşınmazın parsel no’su belirtilmeli, taşınmazın ne zaman devredileceğine dair de hüküm konulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Borçlu Eşin Ölümünde Ne Yapılır?

Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte resmiyette artık eşler evli olmamaktadır. Bu nedenle boşandığı eşi artık yasal olarak mirasçısı olmayacaktır. Ancak ölen eş, ölmeden önce anlaşmalı protokol gereği borcunu yerine getirmez ise yasal haklarını ölen eski eşin mirasçılarından talep edecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Eşe Bırakılan Taşınmazın Tapu Harcı Ödenir Mi?

Protokolde taşınmazın devrine ilişkin bir madde konulmuş ise taşınmazın devrine ilişkin tapu harcının hangi eş tarafından ödeneceği veya eşlerin her ikisinin ortak olarak ödeyip ödemeyeceğine dair anlaşarak maddeye koymalıdır. Böylelikle taraflar arasındaki tapu harcının kim tarafından ödeneceğine dair kesinlik oluşacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Taşınmazın Bağımsız Parsel No’su Yazılmalı Mı?

Tarafların anlaşmış olduğu konuların icra edilebilir niteliği taşıması gerekmektedir. Bu nedenle taraflar, hangi malı paylaştığına dair özelliğini, nerede olduğunu (tapudaki özelliklerini) mutlaka belirtmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Ev-Dükkan Hisseli Yapılabilir Mi? Gelirin Paylaşılması Nasıl Yapılır?

Eşler mal paylaşımına dair paylaşımda hukuka aykırı bir koşul olmadığı müddetçe paylaşımını istediği biçimde yapabilirler. Örneğin bir taşınmaz veya aracın mülkiyeti bir eşte olup diğer eşin o mülkiyette hisse sahibi olmak istiyor ise taraflar maddeye koyabilirler. Ancak boşanma sonrasında tarafların evlilikleri de sona ereceğinden gelirin paylaşılmasına dair bir madde konulamaz.

Anlaşmalı Boşanmada Eşyalar Kadına mı Kalır?

Evlilik birliğinin 01.01.2002 yılından sonra kurulması veya öncesinde evlenip tarafların bu tarih sonrasında edinmiş olduğu mallarda yarı yarıya hakkı bulunmaktadır. Düğünde takılan altınlar, kadına aittir ancak diğer eşyaların tamamı kadınındır diye yasa maddesi bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Hükümlü Yerine Vasi Dinlenebilir Mi?

Boşanma sıkı sıkıya bağlı bir haktır. O halde anlaşmalı boşanma davasında kişi yerine vasisinin gelerek dinlenmesi halinde hukuka uygun değildir.

Anlaşmalı Boşanmada Mallara Tedbir Konulabilir Mi?

Boşanma davalarında mallara tedbir konulması uyuşmazlığa konu olan mallar için geçerlidir. Mülkiyet sahibi eşin malı diğer eşinden kaçırmaması ve diğer eşin alacağı konusunda güvence altına alınması adına tedbir istenilmektedir. Anlaşmalı da değil, çekişmeli boşanma davalarında mallara tedbir konulur.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ