Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Evliliklerini bitirmek isteyen eşlerin anlaşmalı olarak ve hukuku yok saymadan boşanma duruşmasına katılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davasından farkı duruşmada hakim çiftlere sorular sormaktadır. Anlaşmalı boşanma dosyasında çiftlerden birisinin dahi gelmediği durumda boşanma gerçekleşemez. Dolayısıyla eşlerden ikisi de gelmeli ve dosyaya sunulan anlaşmalı boşanma protokolündeki maddelere ilişkin onayı olup olmadığına dair hakim önünde beyanda bulunması gerekir.

Eşlerin ortak hazırlamış ve imzalanmış oldukları sözleşmenin maddeleri üzerinden mahkemece tekrar geçilecektir. Anlaşmada eşlerin imzalamış oldukları konular bizzat hakim tarafından tekrar üzerinden geçilir, bir de eşlere mutabık olup olmadığını sorar. Protokolde yer alan tazminat, mal paylaşımı, nafaka, velayet hususlarında verilen kararlar üzerinden bir kez daha geçilir. Hazırlanan sözleşmenin dikkatle hazırlanması gerekmektedir.

Hukuka aykırı şartlar konulmamalı, aile hukukuna uygun sözleşme hazırlanmalıdır. Hakim protokol üzerinde gerekli gördüğü yerde hukuka uygun madde değişiklikleri yapabilir, bu değişikliklerin de onayını alması gerekmektedir. Bir eşin kabulü olmazsa boşanmaya karar verilmez. Hakim her iki tarafın menfaatlerini ve boşanma konusundaki iradelerinin emin olduğunu uyandıran kanaat ile boşanmaya karar verebilecektir. Hakim her iki tarafın onayını göz önünde bulundurmak zorundadır. Hakim çiftlerin madde kabul etmemesi veyahut da sözleşme adına mutabık olmadığı anlaşılır ise anlaşmalı boşanmanın reddedilmesine neden olabilir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ