Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ( ). AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI: Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

DAVALI: Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

KONU: Anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Çiftler …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden x doğumlu x isimli çocukları bulunmaktadır. (Müşterek çocuk yoksa bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır yazılabilir)

2-) Çiftler evliliklerini devam ettiremeyecek bir duruma girmiş olup evliliklerini sonlandırmak istemişlerdir.

3-) Çiftlerin …/…/… tarihinde imzalamış oldukları anlaşmalı boşanma sözleşmesi dosya dilekçesi ekindedir.

TALEP ve SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenler gereği, çiftlerin imzaladığı …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma anlaşması gereği boşanmalarına ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı yanın ödenmesi yönünde karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/2019

Davacı Vekili

Av. Ad Soyad

İmza

Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşma Örneği

TARAFLAR:

Davacı: Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

Davalı: Ad- Soyad (T.C. Kimlik Numarası)

Adres

Davacı ile davalı aralarında anlaşmış olup, anlaşma hazırlanarak imzalanmıştır. İş bu anlaşma gereğince; Taraflar karşılıklı olarak boşanma hususunda anlaşmışlardır. Çiftler evlilik öncesi edinilen mallarda her mal sahibi eşyasını almış olup bu konuda herhangi bir uyuşmazlık çıkmayacaktır. Evlilik sonrası eşlerin edindiği mallar konusunda taraflar arasında eşyalar paylaştırılmış olup eşler başka alacağı olmadığını kabul etmektedir. Taraflar mal paylaşımına ilişkin aralarında anlaşmış olup bu konuda ileride birbirlerinden herhangi bir talebi olmayacaktır. Boşanma sebebiyle tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminata bağlı bir talepleri olmayıp ileride tarafların tazminata bağlı birbirlerinden bir talepleri olmayacaktır. Tarafların boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır, ileride birbirlerinden böyle bir talepte bulunmayacaktır.

İş bu protokol …/…/2019 tarihinde taraflarca imzalanmış olup 3 nüsha olarak hazırlanmıştır.

DAVACI AD SOYAD DAVALI AD SOYAD

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ