Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşma

Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartı duruşmaya tarafların girme zorunluluğunun bulunmasıdır. Her iki eşin vekili olsa dahi duruşmada asiller hazır bulunmalıdır. Duruşmada hakim boşanmayı kabul edilip edilmediği, protokol maddelerinde mutabık olup olmadığını soracaktır. Tarafların emin olmaması halinde anlaşmalı boşanma davasında hüküm kurulmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi Mümkün Mü?

Taraflar anlaşmalı boşanmaya karar vermiş ve dava açılmış ise sonradan anlaşmalıdan vazgeçme kararı veremeyeceği anlamına gelmemektedir. Taraflardan birisi veya her ikisi anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmaktan vazgeçer ise çekişmeli boşanmaya dönecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Kararının Önemi Nedir, Takdir Yetkisi Var Mıdır?

Hakim tarafların düzenlemiş olduğu protokol maddelerinin hukuka uygun olup olmadığı, maddelerin icra edilebilir mi yoksa ucu açık nitelikte mi olacağına bakacaktır. Hüküm altına alınmayacak nitelikte olan kararları hükme esas alınmayacağını, maddeyi tamamen çıkartabileceğini ya da taraflara hukuka uygun bir hale getirilmesi gerektiğini belirtecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Neler Sorar, Neye Dikkat Eder?

Hakim eşlerin hazırlamış olduğu protokol maddelerinin üzerinden tek tek okuyarak geçecek ve maddeleri kabul edip etmediğini soracaktır. En önemlisi ise boşanma konusunda emin olup olmadıklarını ‘Ayrılmak istiyor musunuz?’ ya da ‘Boşanma konusunda kesin kararınız mı?’ diye soracaktır. Tarafların sorulara emin bir şekilde cevap vermesi önem teşkil eder. Bu gibi noktalarda sorun yaşamamak için bir boşanma avukatı ile ilerlenebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Mahkemeye Gitmemek Olur Mu?

Anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartı, her iki eşin duruşmaya katılım zorunluluğudur. Her iki eşin avukatı olsa da duruşmaya avukatlarının girmesi önemli değildir. Mutlaka kendilerinin girmesi şarttır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açan Mahkemede Bulunmak Zorunda Mı?

Davacı da olsa davalı da olsa her iki eş duruşmaya girmek zorundadır.

Yabancı Kişi ile Anlaşmalı Boşanma Mümkün mü? Duruşmaya Girmek Zorunda Mı?

Eşlerden birisinin Türk diğerinin yabancı vatandaş olması halinde eşlerin ortak konutta yaşadıkları yerde dava açılacaktır. Ortak konutu bulunmuyor ise dava Türkiye’de açılabilir. Yabancı kişi ile anlaşmalı boşanma Türkiye’de bu şartlarla mümkündür. Duruşmaya katılım zorunludur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ertelenebilir Mi, Erteleme İstenebilir Mi?

Tarafların anlaşmalı boşanmaya karar vermesi ve mahkemenin duruşma günü vermesi halinde taraflardan birisi veya her ikisinin mazereti olması halinde ertelenmesi mümkündür. Protokol maddeleri konusunda bir kararsızlık veya uyuşmazlık adına süre talep edilerek de celse ertelenmesi istenebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Hukuka aykırı şartlar ve koşullar konulmamalıdır. Ayrıca icra edilebilecek nitelikte, ucu açık olmayan maddeler düzenlenmelidir. Eğer hükme konulacak düzeyde değil ise hakim tarafından reddedilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada İki Taraf Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Her iki eş duruşmaya gelmez ise hakim tarafından dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verilecektir. 3 ay içerisinde yeniden başvurulması halinde duruşma günü verilebilecektir.

Hükümlü (Tutuklu-Hapisteki-Cezaevindeki) Eş Anlaşmalı Boşanma Protokolü İmzalayıp Boşanabilir Mi?

Hükümlü veya tutuklu olan kimselerin ceza davalarında segbis ile bağlanarak görüntülü olarak görüşmesi yönünde bir uygulama bulunmaktadır. Ancak boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve anlaşmalı boşanma davalarında eşin bizzat dinlenmesi gerekmektedir. Yargıtay kararları da hükümlünün vasi atanarak anlaşmalı boşanma yapılamayacağı yönündedir.

Anlaşmalı Boşanmada Duruşma Gününü Erkene Çekme Mümkün Mü, Değiştirilebilir Mi?

Mahkemeler iş yoğunluğuna ve hakimin izinli olmasına göre duruşma günü vermektedir. Ancak bazı mahkeme kalemleri anlaşmalı boşanma günü için ayrı gün oluşturabilmektedir, kalemle görüşerek duruşma gününün erkene çekilip çekilemeyeceği öğrenilebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Tanık Gerekir Mi?

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi herhangi bir iddia içermemektedir. Bu nedenle iddia ispat etme olmayacağından tanık gerekmemektedir. Eşlerin duruşmada olması yeterlidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası En Kısa Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası süreci kısa olan davalardandır. Mahkemenin iş yüküne göre süreç uzayıp kısalabilmektedir. En kısa 1 hafta en uzun 1 ay sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Davalının Mahkeme Anında Anlaşmayı Kabul Etmemesi Sonucunda Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davasında protokol maddelerinde mutabık ve boşanma kararında eşlerin emin olup olmadığı sorulacaktır. Eşlerden birisi anlaşmalı boşanmayı kabul etmez ise dava artık çekişmeli boşanmaya dönecektir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Kıyafet Giymeliyim?

Kıyafetin öneminden çok duruşmaya katılanların duruşmanın seyrini bozan hareketlerde bulunulmaması gerekmektedir. Kılık kıyafet elbette önemlidir ama önemli olan hakimin sorduğu soruların cevaplandırılması ve duruşmanın seyrini bozacak hareketlerde bulunulmamasıdır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ