Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası

Anlaşmalı boşanma davası tam olarak ne zaman sona erer, duruşma sonrasında hemen boşanma kararı kesinleşir mi gibi sorular çok fazla gelmektedir. Karar hemen kesinleşmemektedir, belli bir süresi ve prosedürü bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşene kadar her iki eş resmiyette halen evli olduğundan birbirlerine sadakat yükümlülüğü devam etmektedir. Detaylı bir şekilde anlaşmalı boşanma davası sonrasını anlattım.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Mahkemenin duruşmada boşanmaya ilişkin vermiş olduğu karar kısa karardır. Kısa karar sonrası mahkeme gerekçeli kararı düzenleyecektir. Gerekçeli kararın düzenlenmesi sonrasında ise karar her iki tarafa tebliğ edilecektir. Kararın tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde itiraz edilmez ise süre sonunda karar kesinleşecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa ve Aykırılık Yapılırsa Dava Açabilir Miyim?

Eşlerden biri, protokole uymaz ise diğer eşin yasal hakları bulunmaktadır. Örneğin; eşlerden birisine müşterek çocuğun velayeti verilmiş ve diğer eş ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmuş, teslim günlerinde yerine getirmiyor ise çocuk teslimine muhalefet suçuna dair işlemler başlatılabilecektir. Bir boşanma avukatı ile bu süreçlerinizin tümünü yürütebilirsiniz.

Kesinleşmiş Boşanma Kararından Sonra Vazgeçebilir Mi, İtiraz Edilebilir Mi?

Kararın kesinleşmesi sonrasında itiraz mercii olan istinaf mahkemelerine başvurulamayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Kararına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Kararın itiraz süresi 2 haftadır, süre gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren başlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Tebligat Ne Zaman Gelir?

Duruşma sonrasında mahkeme vermiş olduğu kısa kararı gerekçelendirir ve sonrasında taraflara tebliğ edecektir. Uygulamada mahkemenin gerekçeli kararı tebliğ etmesi yaklaşık 1 ay sürer.

Anlaşmalı Boşanmada Gerekçeli Karar Alındıktan Sonra Davalı Temyize Gidilebilir Mi?

Her ne kadar duruşmada anlaşmalı boşanma protokol kabul edildiği belirtilmiş olsa da duruşma sonrasında eşlerden birisi veya her ikisi karara itiraz edebilir. Ancak yeni düzenleme ile karara itiraz mercii istinaf mahkemeleridir, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren 2 haftadır.

Anlaşmalı Boşanmada Sürelerden İstinaftan-Temyizden Feragat Mümkün Mü?

Mahkeme tarafından gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren süreci daha kısa tutmak amacıyla mahkeme kalemine yasal itiraz süresi içerisinde istinaftan feragat ettiğine dair dilekçe her iki eş tarafından sunulabilir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Eski Eşin Soyadı Kullanılabilir Mi?

Eşler soyadının boşanma sonrasında da kullanılacağına dair anlaşmış ise protokol maddesinde mutlaka belirtmelidir. Protokolde belirtilmez ise kadın eş, kendi evlilik öncesi soyadını boşanma sonrasında kullanabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa İlamlı İcra Başlatılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi ve kararda belirtildiği sürede diğer eşin borcunu yerine getirmemesi halinde ilamlı icra takibi başlatılabilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Kimlik Ne Zaman Değişir?

Kimlik değişimi için boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Boşanma kararının kesinleşme şerhi vermesi halinde ilgili nüfusa eşlerin boşandığına dair bildirim gönderilecektir. Bildirim sonrasında nüfus işlem yapmış olduğu vakit, eşler kimlik değişimini yapabilecektir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Zina Davası Açılır Mı?

Anlaşmalı boşanmadan sonra kişi aldatıldığını öğrenir ise karar kesinleşene kadar karara itiraz edebilir. Karara itiraz ettikten sonra delillerini sunarak zina iddiasını ileri sürebilir. Ancak anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında zina iddiasıyla boşanma davası yeniden açamayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Nüfustan Ne Zaman Düşüyor?

Herhangi kesin bir süre tanınmamıştır. Mahkemenin boşanma kararının kesinleştirme işlemlerinin tamamlanması ve ilgili nüfus müdürlüğüne göndermesi ile ilgilidir. Nüfusa gönderildikten sonra ilgili birim tarafından işleme alınmasına dair de kesin bir süre bulunmamaktadır. Ancak nüfusa genelde kararın kesinleşmesinden itibaren yaklaşık 1-2 ay sonrasında düşmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Danıştaya Gider Mi?

Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinin vermiş olduğu kararların itiraz merciidir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının kararına karşılık Danıştaya başvuruda bulunulamaz, itiraz mercii İstinaf (Bölge Adliye Mahkemeleri)dir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Eşler Aynı Evde Yaşayabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında eşler ev arkadaşı olmaya karar vermiş ise aynı evde kalmalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yasada anlaşarak boşanan kişilerin aynı evde yaşamalarına dair bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Yalnız taraflardan birisi veya her ikisi karşı tarafın daha ağır kusurlu olduğunu ileri sürerek çekişmeli boşanma davası açar ve aynı evde yaşar ise affa girmektedir. Yargıtayın yerleşmiş kararlarında aynı evde yaşanması evlilik birliğinin sarsıldığı anlamına gelmemektedir, anlaşma boşanmada bir karar ve engel bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Kandırılma Sebebiyle İptal Edilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşene kadar herhangi bir nedenle eşlerden birisi veya her ikisi karara karşılık itiraz edebilir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Kesinleşmeden Aldatıldığımı Öğrendim, Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı boşanma protokolü imzalanmış ancak duruşma daha gerçekleşmemiş ise duruşmada protokol maddelerini kabul etmediğini ileri sürebilir ve akabinde çekişmeli boşanma dava dilekçesini sunabilir. Duruşma sonrası karar kesinleşme öncesi aldatıldığını öğrenen eş ise gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren karara itiraz edebilir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Soyadım Ne Zaman Değişir?

Soyadı değişikliği nüfus müdürlüğünde boşanma kararının nüfus kayıtlarına işlenmesine bağlıdır. Kesin bir süreç verilememektedir, ancak boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 ay içerisinde nüfus kayıtlarında boşanma durumu işlenmiş olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmadan Ne Kadar Süre Sonra Evlenilebilir?

Anlaşmalı boşanma davası kararının kesinleşmesinden itibaren her iki eş resmiyette evli sayılmayacaktır. Erkek eş, kararın kesinleşmesi ile yeniden evlenebilir. Ancak kadın eşin soybağının karışmaması adına kanunda geçerli olan iddet müddetini beklemelidir. Bu süre, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gündür. 

Anlaşmalı Boşanmada İddet Müddeti Süresi Ne Kadar?

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gündür. Bu süre gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren başlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada İddet Müddeti Süresi İptal Edilebilir Mi?

Sürenin kaldırılması için iddet müddetinin kaldırılması davası açılması gerekmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 gün içerisinde yeniden evlenmek isteyen kadın, hamile olmadığının raporunu sunarak aile mahkemesinde dava açabilecektir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ