Ağır Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir?

Ağır ceza mahkemesi, bir suçun cezasının üst sınırının 10 yıl, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına bakmakla görevli mahkemedir.

Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi suçun cezasının üst sınırı 10 yıldan fazla olan, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren davalara bakmaktadır. Bunun yanında 5235 Sayılı Kanunu’nun 12. maddesinde ağır ceza mahkemesinin görevli kıldığı halleri belirtilmiştir:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar:

 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK madde 302)
 • Düşmanla iş birliği yapmak (TCK madde 303)
 • Devlete karşı savaşa tahrik (TCK madde 304)
 • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama (TCK madde 305)
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplama (TCK madde 306)
 • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (TCK madde 307)
 • Düşman devlete maddi ve mali yadım (TCK madde 308)
 • Anayasayı ihlal suçu (TCK madde 309)
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (TCK madde 310)
 • Yasama organına karşı suç (TCK madde 311)
 • Hükümete karşı suç (TCK madde 312)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan (TCK madde 313)
 • Silahlı örgüt (TCK madde 314)
 • Silah sağlama (TCK madde 315)
 • Suç için anlaşma suçu (TCK madde 316)
 • Askeri komutanlıkların gasbı (TCK madde 317)
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (TCK madde 320)
 • Savaş zamanında yükümlülükler (TCK madde 322)
 • Savaşta yalan haber yayma (TCK madde 323)
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgeler (TCK madde 326)
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme (TCK madde 327)
 • Siyasal veya askeri casusluk (TCK madde 328)
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama (TCK madde 329)
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama (TCK madde 330)
 • Uluslararası casusluk (TCK madde 331)
 • Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik (TCK madde 333)
 • Yasaklanan bilgileri temin (TCK madde 334)
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini (TCK madde 335)
 • Yasaklanan bilgileri açıklama (TCK madde 336)
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama (TCK madde 337)
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi (TCK madde 338)
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma (TCK madde 339)

Ağır Ceza Mahkemesinde İlk Duruşma

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte kovuşturma evresi başlayacak ve duruşma günü belirten tensip zaptı düzenlenecektir. Tensip zaptı ile müşteki, sanığın duruşmada hazır bulunması gerektiği belirtilerek tebligat gönderilecektir. İlk duruşmada sanık hakkında kimlik tespiti yapılacak, anne-baba adı, adresi ve ekonomik durumu sorulacak, duruşmanın başladığı hakim tarafından belirtilecek ve iddianame duruşmada okunacak ve sanığın isnat edildiği suçun hukuki bilgisi verilecektir. Sanığın kanuni hakları bildirilecektir. Akabinde sanık savunması alınacak, suçtan mağdur olan şikayetçi dosyaya konu olayı anlatarak mağduriyetini ve şikayetini belirtilecektir.

Ağır Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Bir mahkemenin ne kadar süreceği konusunda kesin bir süre verilememektedir. Mahkeme sürecini delillerin toplanması, mahkemenin iş yoğunluğu gibi birden fazla faktör bulunmaktadır. Ağır ceza mahkemesi sürecine dair her dosyada süreç aynı değildir; fakat ortalama bir süre belirtmek gerekirse genellikle 1 yıl sürmektedir.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Kaç Hakim Olur?

Ağır ceza mahkemesi 3 kişilik heyetten oluşmaktadır: 2 üye hakim ve 1 başkandan oluşmaktadır. Duruşmalarda mutlaka savcı hazır bulunmaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesi Dava Sorgulama

Hakkınızda açılan bir dava olup olmadığı, ağır ceza mahkemesinde dava görülüp görülmediğine dair dosya sorgusu gerçekleştirilebilmektedir. Uyap sistemi üzerinden e-devlet vatandaş portalından hakkınızda dava açılıp açılmadığına ilişkin bilgi alınabilmektedir. Bunun yanında adliyede ön sorgu bürosundan kimliğinizi ibraz ederek hakkınızda dava açılıp açılmadığına dair sorgu yapabilirsiniz.

Ağır Ceza Mahkemesi Savunma Dilekçesi Örneği

Sanığın mahkemede hakim karşısında da sözlü olarak yapılacak olan sorgusunda iyi bir savunma gerçekleştirmesi gerekmektedir. Savunma, en önemli haklardandır ve kendisini iyi bir şekilde temsil etmeli, ifade etmelidir. Üzerine isnat edilen suçu kendisi işlememiş ise delilleriyle ortaya koymalı ya da cezayı hafifleten nedenler bulunuyor ise ispatlamalıdır.

Mahkemeye sunacağı dilekçe de bu yönde çok önemli olup mutlaka alanında uzman bir vekilden destek alınmalıdır. İnternet üzerinden hazırlanan alelade olan savunma dilekçeleri önem teşkil etmemektedir.

Ağır Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

Ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu kararın aleyhine olduğu kanaati var ise istinaf dilekçesi yasal süresi içerisinde sunulmalıdır. Mahkemenin duruşmada verdiği kararın tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde sunulmalıdır. Duruşmada yokken karar verilmiş ise kararın tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf dilekçesi sunulmalıdır. Dilekçe bölge adliye mahkemesine hitaben yazılmalı ve mahkemenin yerinde, hukuka uygun olmadığı iddiası gerekçeli olarak belirtilmelidir.

İstinaf dilekçesinin süresinde sunulması ve mahkemenin kararının neden yerinde olmadığı detaylıca yazılması gerekmektedir. Bu nedenle İnternet üzerinde yayınlanan dilekçe örneği üzerinden uyarlayarak düzenlemek dava açısından sağlıklı olmayacaktır. İstinaf dilekçesi düzenlemek yalnızca belli süre içerisinde ve bir kez yazılacak, davanın seyrini etkileyen bir durumdur. Mutlaka önemle ve hukuki bilgi, tecrübe sahibi olan avukat ile düzenlenmelidir.

WHATSAPP