Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı Kimdir, Nedir?

Ülkemizdeki hukuk sisteminde, avukatların belli bir alandan dava alma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir avukat istediği hukuk alanından dava alma hakkına sahiptir, bu nedenle kendi tercihine göre dava alabilir. Ayrıca belli bir yerde yoğunlukta olmaması kaydıyla başka illerden de dava alabilecektir (Örneğin İstanbul Barosu’na bağlı avukatın İzmir’den dosya almasına bir engel bulunmamaktadır). Ağır ceza avukatı olarak anılan avukatlar ise ağır ceza mahkemesine konu olan suçlara ilişkin duruşmalara girmektedir.

Avukatların kendisini herhangi bir alanda uzman (örneğin; ceza avukatı, boşanma avukatı, tazminat avukatı) olduğunu belirterek tanıtması yasal değildir. Ayrıca ağır ceza avukatı nasıl olunur, sınavla mı gerçekleştirilir? Soruları çok gelmektedir. Sorunun cevabı ise bir avukat, dosya tercihini ağır ceza mahkemesine konu olacak suçlardan gerçekleştiriyor ise müvekkilleri ve tanındığı kişiler tarafından ağır ceza avukatı olarak anılmaktadır.

Savunma özgürlüğü kutsal bir haktır, üzerine suç isnat edilen her bireyin savunma hakkı bulunmaktadır. Nitekim savunma, kişinin kendisini aklama yöntemidir. Ancak kendisini savunmada zayıf bulur ise kendisini temsil etmek üzere avukattan vekillik hizmeti almak isteyecek ve savunma yönünde talepte bulunacaktır. Anayasada iddia ve savunma hakkına herkesin sahip olduğu düzenlenmiş ve temel hak ve ödevler kısmında yer almaktadır. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan kimsenin de vekilliğini üstlenen avukat, müvekkilinin en temel hakkı olan savunma hakkını müvekkilini temsilen yerine getirecektir.

Ağır ceza mahkemesine giren suçlar, sınırı 10 yıl olan ve 10 yılı aşan hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan suçlardır. (Kanunların ayrıca görevli mahkeme belirlediği haklar saklı kalması suretiyle.)

En İyi Ağır Ceza Avukatı Diye Bir Şey Var Mıdır?

Genellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin büyükşehir olması nedeniyle büyükşehirlerde yaşayan kişiler kendi dosyasına vekil tayin etmek amacıyla yaşadıkları ilde en iyi ağır ceza avukatının kim olduğunu öğrenmek maksadıyla araştırma yapmaktadır.

Avukatlık meslek etiği kurallarına göre en iyi ağır ceza avukatı, Türkiye’nin en iyi ağır ceza avukatları, İstanbul ağır ceza avukatları, ünlü ceza avukatları gibi sıfatların bir avukat tarafından kullanılması yasal değildir.

Bu nedenle vekillik hizmetinden yararlanmak isteyen kimseler, araştırmalarını yaparken karakter ve diyalog olarak anlaşabileceği, dosyanın sorumluluğunu alacağına dair güveni olduğu, çalışkan ve özverili olacağına inandığı avukat ile birlikte dosyasını devam ettirmeye karar verebilecektir. Ağır ceza mahkemesindeki bir dosya adına birlikte çalışmak amacıyla bir avukat ile anlaşan kimse noterden vekaletname işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Bir avukat, almış olduğu dosyada müvekkiline davanın sonucuna dair bir vaatte bulunamaz. Avukat, vekillik hizmetinde bulunacağı dosyada elinden gelen vekillik hizmeti için çaba göstereceğine, özverili çalışacağına dair vaatte bulunabilir. Nitekim, ceza davası dosyasına dair karar mahkeme tarafından verilecektir. Bu nedenle davanın sonucuna dair taahhütte bulunma meslek etiğine uygun düşmemektedir. Bizler Avukat Serpil Çınar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak ağır ceza mahkemesine konu olan davalara bakmaktayız. Büromuz ise İstanbul Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinin kesişimi olan Akasya Acıbadem'de yer almaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesi Avukat Talebi

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. maddesinde soruşturma aşamasında şüpheli ve kovuşturma aşamasında sanığın kendisine müdafi seçmesinin talep edebileceğini belirtmiştir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını belirtir ise kendisine istem halinde müdafi görevlendirilebileceği kanunen düzenlenmiştir.

İlgili maddenin diğer fıkralarında da;

  • Çocuk,
  • Kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz,
  • Ağır cezada avukat zorunluluğu olarak ise alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda zorunlu olarak müdafi atanacağı belirtilmiştir.

Ağır Ceza Avukatı Ücretleri, Ne Kadar Kazanır?

Türkiye Barolar Birliğinin her yıl yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında avukatlar dosya ücreti alamamaktadır, ağır ceza avukatı ücretleri de ağır ceza mahkemesi adına yayınlanan miktar altında olamayacaktır. Bir dosyanın iş yükü, bulunduğu il, yapılması gereken işlemler, sürecinin uzunluğu gibi birden fazla faktör vekalet ücretine de etki etmektedir.

2021 yılında yayınlanan tarifeye göre ağır ceza avukatının ağır ceza mahkemesinde takip edilen davalar için talep edeceği vekillik hizmeti en az 8.200 TL’dir.

Ağır ceza mahkemelerine yansıyan dosyalar, iş yükü fazla olan ve savunmanın, iddianın kuvvetli, sağlam yapılması gereken, iyi bir şekilde çalışılması gereken dosyalardır. Avukatlar, takip edeceği dosyalarda asgari ücretin altında olmaması kaydıyla ve iş yükü ile sürecine göre bir vekalet ücreti belirleyecektir.

Ağır Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

  • Ağır ceza mahkemesine yansıyan dosyanın mahkeme öncesinde soruşturma evresi bulunmaktadır. Soruşturma evresi, Cumhuriyet savcısının suça dair yapmış olduğu araştırmadır, araştırılmanın tamamlanması halinde suçun işlendiği yönünde kanaat uyanır ise kamu davası açılmasına yer olduğu yönünde karar verecektir. Soruşturma aşamasında yakalama, el koyma, gözaltı kararı, iletişimin dinlenmesi olarak koruma tedbirine başvurabilir. Bu aşamalarda avukat, koruma tedbirlerinin hukuka uygun olarak uygulanıp uygulanmadığı, polis tarafından alınan ifade veya savcılık tarafından gerçekleştirilen sorguda yanında bulunacaktır. Kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş ise gerekli tutukluluğa itirazını yaparak, dosyadaki tüm aşamalarda müvekkilinin yanında hukuki desteğini verecektir.
  • Mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmesi ile dosya artık kovuşturma evresine girecektir. Kovuşturma aşamasında duruşmalar yapılacak, deliller değerlendirilecek ve kişinin savunması ve mağdur olan kimsenin beyanı alınacaktır. Bu aşamada avukattan alınacak olan vekillik hizmeti de çok önemlidir. Sanık müdafii olarak vekillik hizmeti veren avukat, müvekkilinin yanında duruşmada hazır bulunacak ve müvekkilini savunacaktır. Katılan (müdahil) tarafının avukatı ise müvekkilinin mağduriyetini anlatacak ve delillerin toplanılması konusunda talebini sunarak delillerini sunacaktır.
  • Mahkeme tarafından verilen karar sonrasında hukuka aykırı bir karar verildiği ve müvekkilinin haklarının ihlal edildiği kanaatinde olan avukat, mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık istinaf başvurusunda bulunacaktır.
  • Sonuç olarak ağır ceza mahkemesinde görülen dosyanız adına ağır ceza avukatı, soruşturma-kovuşturma-istinaf süreçlerinde müvekkili adına özverili bir şekilde çalışacak, elinden gelen mesleki çabayı gösterecektir.

Ağır Ceza Avukatı Nelere Bakar?

Ağır ceza mahkemesine giren suçlara dair kendisini geliştirmiş ve o suçlara dair davaya bakan avukat, ağır ceza mahkemesine konu olacak suçlara dair soruşturma-kovuşturma aşamasında hukuki destek verecektir. Kısaca ağır ceza mahkemesine konu olacak her türlü suça dair dosyalara bakabilecektir. Müvekkilinin savunmasını etkin bir şekilde yapacak, delillerin toplanılması, müvekkil lehine olan delilleri mahkemeye sunulması gibi birçok hukuki işlemi müvekkili lehine gerçekleştirecektir.

Avukatın Ağır Cezada Yargılanması

Avukatın mesleği ile ilgili olan ve mesleğinin icrası esnasında işlemiş olduğu suçlara dair yargılama yapılacak olan mahkeme, ağır ceza mahkemesidir. Önemli olan avukatlık mesleği kapsamına girmesidir. Örneğin; ofisine gelen müvekkili ile görüşürken tartışma çıkması ve müvekkiline yumruk atması ya da duruşma beklerken karşı taraf ile girdiği tartışmada karşı tarafa küfretmesi, hakaret etmesi halinde ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır. Ancak yargılamaya başlamadan önce kendisi hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmamasına dair Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınması gerekmektedir, soruşturma izni verilmesi halinde soruşturma başlatılabilecektir.

Avukat Var ise Ağır Cezaya Girmek Zorunlu Mu?

Ağır ceza mahkemesinde, sanık ile katılana duruşmaya katılması için tebligat gönderilecektir. Tarafların avukatları kendilerini temsilen duruşmada hazır bulunmuş olsa dahi duruşmaya katılmaları zorunludur. İlk duruşmada dosyaya konu olan olayın nasıl oluştuğuna dair anlatım istenecektir, hakim ayrıntılı olarak her iki tarafa da sorular soracaktır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ